Het Regeerakkoord deel 4: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Contact

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door en bekijken wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrieven las u over de wijzigingen van de loondoorbetaling en de WIA. In dit deel gaan we dieper in op een aantal plannen voor aanpassingen in het ontslag- en arbeidsrecht.

Lees hier het complete artikel.

243