Het Regeerakkoord deel 3: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Contact

De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen is ingevoerd om de uitkeringsstructuur van de arbeidsongeschiktheidswetgeving meer activerend te maken. De WAO-regeling kende een aanzuigende werking en werkte als een fuik. De WIA moet inkomenszekerheid bieden aan volledig arbeidsongeschikten en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid re-integratieprikkels bieden aan werkgevers en werknemers. Dat is maar ten dele gelukt.

Lees hier het complete artikel.

243