Het Regeerakkoord deel 2: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Contact

Het nieuwe kabinet heeft een aantal plannen voor aanpassing van de WIA, waarbij de meeste wijzigingen bedoeld zijn voor de uitkeringsgerechtigde. Zowel de WIA-claimbeoordeling als het uitkeringsregime wordt aangepast. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre (verplichte) scholing kan helpen bij het reduceren van WIA-lasten. Het reduceren van WIA-lasten is ook een wijziging die wordt ingezet voor werkgevers. Voor hen wordt geregeld dat de financiële verantwoordelijkheid flink kleiner gaat worden.

 

Lees hier het complete artikel.

 

 

243