Herpositionering Bovemij

Contact
2_fullimage_bovemijheaderlogo

U bent reeds door Aevitae en EBEX op de hoogte gebracht over de herpositionering van Bovemij. Hieronder wordt de stand van zaken weergegeven.

Bovemij

De ziekteverzuimmarkt is op dit moment volop in beweging en dat gaat in 2019 waarschijnlijk leiden tot forse premieverhogingen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Bovemij een strategische herpositionering heeft gedaan, en heeft besloten om per 1 november 2019 niet langer als risicodrager op te treden op de portefeuille die via EBEX-Aevitae loopt. De polissen lopen af per contractsvervaldatum en vanaf deze datum zal een alternatief worden aangeboden.

Gevolgen

Voor de relaties waar Bovemij momenteel als risicodrager op de polis staat moet een andere risicodrager worden gevonden. Aevitae is op dit moment druk bezig om voor alle klanten een passende oplossing te zoeken.

Relaties

Inmiddels heeft Aevitae nagenoeg alle adviseurs gesproken hoe dit nieuws naar de klant wordt gecommuniceerd. Er is afgesproken of Aevitae dit zelf de relaties laat weten, of de adviseur met hen contact op neemt. Gisteren heeft Aevitae de relaties per post op de hoogte gebracht, tenzij u heeft aangegeven dit zelf te willen doen.

Vragen

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen, neem dan contact met ons op:

  • Frans van Dillen, 06 - 16 84 20 10
  • Gijs van Gent, 06 - 30 39 70 67
  • Agnes van der Marel, 06 - 25 03 81 76
243