Groeiende frustraties rondom PAWW

Contact
logo

Zoals u weet is de Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) in het leven geroepen. De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Deze wettelijke uitkering is versoberd (van maximaal 38 maanden naar 24 maanden), maar het is dus mogelijk om deze versobering ‘bij te verzekeren’. Hiervoor is een Stichting in het leven geroepen die deze private aanvulling regelt. De duur van deze aanvulling is maximaal 14 maanden.

De uitvoering is, tegen menigeen verwachting in, belegd bij een commerciële partij: Raet. Eerder zou je verwachten dat dit door (of in samenwerking met) UWV zou gebeuren. Echter, de wettelijke uitkeringen hangen af van het arbeidsverleden en de uitkeringen vanuit PAWW zijn afhankelijk van de CAO waar een werknemer onder valt. In de praktijk is er momenteel veel frustratie rondom de uitvoering.

De aanmelding en uitvoering vraagt veel handmatige handelingen van werkgevers. Daarnaast blijkt de Stichting slecht bereikbaar te zijn. Sommige partijen hebben een inschatting gemaakt van het aantal banen dat de BV Nederland heeft gecreëerd met deze regeling. Fiscount Loonservice heeft dit berekend op 600 banen voor de uitvoering van de regeling. Naast het feit dat de werknemer premie betaalt is het dus de vraag wie er uiteindelijk beter wordt van deze regeling.

243