Geen verplichte AOV

Contact
Zzpers-met-premie-arbeidsongeschiktheidsverzekering-en-lijfrente-naar-geslacht-en-leeftijd-2013-16-02-05

Velen hadden verwacht dat er een regeling zou komen voor ZZP-ers zodat zij verplicht verzekerd zouden worden tegen arbeidsongeschiktheid. Echter, hier is men in het huidige regeerakkoord niet verder op in gegaan. Er is slechts een zin opgenomen dat zal worden onderzocht hoe de verzekeringsgraad onder deze groep kan worden verhoogd. Wellicht ligt hier een kans voor de private markt?

243