Gaan UWV premies voor Whk op de schop?

Contact
enkvest_-_kluwer-15-4_279x0

In het Regeerakkoord van Rutte III is een aantal maatregelen opgenomen die (naar nu blijkt) gevolgen kan hebben rond de premies van de Whk (Werkhervattingskas). Minister Koolmees heeft zelf in een brief aangegeven dat diverse plannen onderdeel zijn van een pakket samenhangende maatregelen, met als ingangsdatum 1-1-2020. Zou het dan echt zo zijn dat we slechts kort het premiemodel dat is ontstaan na de Wet BeZaVa gaan hanteren? Immers; per 1-1-2017 is WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één geheel; daar zijn we nu aan gewend. Wat speelt er? Twee zaken.

Lees hier de complete blog.

243