Fraude op verzuimverzekering: ken uw klant!

Contact
business-3152586_1920

Hoeveel wordt gefraudeerd met verzuimverzekeringen is niet bekend. Maar dat het gebeurt, bewijst een casus die ons onlangs onder ogen kwam van de Rechtbank Maastricht.

Een werkgever deed een aanvraag voor een verzuimverzekering in 2009 en meldde daar een werknemer met een fors salaris op aan. Deze werknemer bleek in werkelijkheid geen werknemer te zijn, maar werd wel ziek gemeld. Werkgever en werknemer zaten beiden in het complot. Uiteindelijk is er meer dan 140.000,- uitgekeerd door verzekeraar totdat men erachter kwam dat het om een frauduleuze ziekmelding ging. De Rechtbank oordeelde zowel de werkgever als werknemer schuldig en legde meerdere maatregelen op: 5 maanden gevangenisstraf, 240 uur taakstraf en terugbetaling van de uitgekeerde gelden (verminderd met de betaalde premie).

Dit voorbeeld geeft aan hoe zorgvuldig er omgegaan moet worden met deze vorm van verzekering. Als adviseur kunt u niet alles voorkomen, maar oplettendheid is zeker aan te bevelen. Daarnaast zal ook de Arbodienst/Casemanager op haar hoede moeten zijn voor dergelijke gevallen. (Voor de volledigheid: deze casus betrof gelukkig geen klant van EBEX…..).

243