Financieel adviseurs opgelet: is de RI&E bij uw klanten up-to-date?

Contact

Maakt u zich als adviseur zorgen over de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) van uw mkb-klanten? Dat zou niet verkeerd zijn, want het heeft alles te maken met uw zorgplicht. De RI&E brengt namelijk alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim in kaart. Vanuit de RI&E stelt de ondernemer, vaak samen met zijn arbodienst, een Plan van Aanpak op om de geconstateerde risico’s te beperken en te beheersen. Daar is het interessante haakje naar uw adviesrol! Het beheersen van dit soort risico’s heeft zijn directe weerslag op het verzuimrisico en de hiermee gemoeide kosten.

Week van de RI&E

Deze week (21 t/m 25 juni) is het voor de 7de keer de Week van de RI&E. Een prachtkans om dit wettelijk verplichte instrument voor het beperken van verzuimkosten onder de aandacht van uw klanten te brengen en uw deskundige ondersteuning aan te bieden. De Verzuimeconoom adviseert uw klant graag verder over de RI&E en regelt de uitvoering. Opmerkelijk: slechts 40% van de mkb’ers tot 10 medewerkers heeft een RI&E! Daar is dus nog een wereld te winnen!

Terug naar werk

Binnenkort mogen werknemers weer 50 procent van hun werktijd op het bedrijf aanwezig zijn. Reden temeer om ook met de RI&E aan de slag te gaan. De maatregelen die de ondernemer heeft genomen om Corona-besmetting in zijn bedrijf tegen te gaan, worden vastgelegd in een Corona-addendum.  

Door als adviseur hierin regie te nemen, bent u én proactief naar uw klant toe én heeft u direct een objectief beeld van de risico’s die bij uw klant spelen.

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet en houdt in dat op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen een organisatie in kaart worden gebracht. Denk aan snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, maar ook aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of aan de gevolgen op de lange termijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij inventariseren stopt het niet: uiteraard is de vervolgstap een Plan van Aanpak om risico’s te verkleinen door preventieve maatregelen.

Verzekeringen

Het naleven van de RI&E-verplichting heeft een directe relatie met de zakelijke verzekeringen. Verzekeraars gaan ervan uit dat ondernemers zich aan deze wettelijke verplichtingen houden. Bovendien speelt preventie en schadelastbeheersing ook bij verzekeringen een grote rol. De RI&E komt met name in beeld bij verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid.

Vragen?

Wij helpen u graag verder. Ook met een offerteverzoek van uw klant! Wij Bel ons op 055 – 521 67 93

243