Extra maand opzegtermijn

Contact
logo aevitae

Eind november heeft u een overzicht ontvangen over de prolongatie/verlenging van de relaties die u bij EBEX en Aevitae heeft ondergebracht. De voorstellen zijn inmiddels ook naar u en/of de klant verstuurd.

Gelukkig heeft Aevitae, in samenwerking met de risicodragers (op een enkel contract na) alle relaties een passend aanbod kunnen doen. Bij relaties die een premie verhoging hebben gekregen, is dit op relatieniveau zorgvuldig beoordeeld. Dit is ook het geval voor relaties waar geen verlengingsvoorstel voor uit wordt gebracht. Op uitstaande vragen kunt u op korte termijn een reactie verwachten.

Voor polissen met een opzegtermijn per 1-1-2019 heeft u tot 1-2-2019 om uw relatie te adviseren. Een eventuele opzegging wordt met terugwerkende kracht naar 1-1-2019 doorgevoerd. Hopelijk komen wij u hiermee tegemoet in deze drukke tijden.

243