Einde aan slapende dienstverbanden?

Contact
student-849825_1920

De afgelopen periode is het slapend houden van dienstverbanden weer volop in het nieuws. Werkgevers zijn verplicht om werknemers bij ziekte 104 weken het loon door te betalen. Daarnaast hebben deze werknemers recht op een transitievergoeding als zij na twee jaar dienstverband worden ontslagen. Niet alle werkgevers willen de zieke werknemer na de loondoorbetaling en eventuele kosten voor re-integratie ook nog een transitievergoeding betalen. Daarom is het voor hen goedkoper om de werknemer in dienst te houden, voor hem/haar hoeft na twee jaar geen loon meer te worden betaald en omdat de werknemer niet wordt ontslagen krijgt hij ook geen transitievergoeding.

De Wet compensatie transitievergoedingen is aangenomen om deze slapende dienstverbanden tegen te gaan. Met deze wet kan een werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding van werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen. Deze wet gaat in op 1 april 2020, maar geldt ook met terugwerkende kracht voor werkgevers die vanaf 1 juli 2015 de transitievergoeding hebben betaald.

Momenteel worden verschillende rechtszaken gevoerd waarin werknemers eisen dat hun dienstverband wordt ontbonden. Dat leidt tot verschillende eisen. De ene rechter vindt dat slapende dienstverbanden slecht werkgeverschap zijn, terwijl een andere rechter oordeelt dat een werkgever niet kan worden gedwongen om een werknemer te ontslaan. Nu wordt de Hoge Raad om duidelijkheid gevraagd.

243