EBEX verzekert reuzenpanda’s

Contact
Het kan u haast niet ontgaan zijn. De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya zijn onlangs in Nederland aangekomen. Binnenkort zitten ze op hun vaste werkplek, Oudehands Dierenpark in Rhenen. Rhenen en omgeving stond vorige week dan ook op z’n kop. Het grote (financiële) belang van de gezondheid van deze dieren raakt ook het in Rhenen gevestigde Alfisure, gespecialiseerd in het verzekeren van het risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
 
De werkgever van de reuzenpanda’s begrijpt dat het risico op ziekte een extreme kostenpost kan opleveren. Daarom is samen met Alfisure gezocht naar een oplossing voor het risico van uitval door ziekte. Eerst op het preventieve vlak: de panda’s doorlopen eerst een quarantaineperiode. Verder krijgen ze ieder dag speciaal gekweekt voedsel. Maar desondanks blijft er een verzuimrisico. In overleg met de werkgever is besloten om EBEX casemanagement in te schakelen.
Emmy van Doornspeek van Alfisure: ‘Het financiële risico van ziekteverzuim is enorm. Als een van de twee reuzenpanda’s een dag verzuimt scheelt dat al gauw duizend bezoekers per week’. Dit risico wil de werkgever verzekeren. Emmy van Doornspeek: ‘Een gewone verzuimverzekering is niet toereikend. We hebben gezocht naar een maatwerkoplossing. En dit gevonden met EBEX-casemanagement’. De oplossing is als volgt: mocht er sprake zijn van ziekte dan keert de EBEX-verzuimverzekering een toereikend bedrag uit voor de financiële schade. Maar belangrijker is dat de re-integratie zeer snel en adequaat opgepakt zal worden. Daarvoor liggen er protocollen klaar en zal tevens (medische) informatie vanuit China worden verkregen.
 
Wilt u ook meer weten van EBEX, Alfisure en de bijzondere aanpak, neemt u dan contact op met Frans van Dillen. 
 
PS Dit bericht kunt u beschouwen als een gedachtenspinsel waar geen uitvoering aan gegeven kon worden, ofwel berust op een grap.
243