E-herkenning

Contact
uwv

Vanaf 1 november 2019 is inloggen op het werkgeversportaal bij UWV alleen nog mogelijk met eHerkenning.

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: er is straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Voor uw klant van toepassing?

Een werkgever kan het werkgeversportaal van UWV onder meer gebruiken voor het doen van de 42e-weekmelding, het aanvragen van Ziektewet-uitkeringen en het uploaden van het re-integratieverzoek bij een WIA-aanvraag. Ook heeft de werkgever toegang tot de volgende diensten via het portaal:

 • Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO;
 • Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO;
 • Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW;
 • Inzien reintegratiegegevens voor eigenrisicodragers WW;
 • Aanleveren en inzien reintegratiegegevens WIA;
 • Indienen ontslagaanvraag;
 • Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • Controle eigenrisicodragers;
 • Bezwaar met formulier.

Daarom is het aan te raden voor werkgevers om een inlog aan te vragen voor het portaal. Dan loopt de werkgever ook minder risico om stukken per post kwijt te raken.

Ketenmachtiging

De werkgever kan ook een intermediair machtigen om zaken voor hem te regelen. Dat doet hij via een ketenmachtiging. Hiermee kan de werkgever een machtiging afgeven aan een intermediair die dan zaken binnen het werkgeversportaal voor hem kan regelen. En hij kan de machtiging doorgeven binnen zijn organisatie. Een ketenmachtiging legt de werkgever vast bij zijn leverancier.

Regelt een intermediair voor meerdere organisaties personeelszaken? Als tussenpartij kan hij met 1 eHerkenningsmiddel namens meerdere organisaties inloggen op het werkgeversportaal. Ook wordt aangeraden om te kijken of de intermediair gebruik wil maken van ketenmachtiging.

Betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning is er in 5 betrouwbaarheidsniveaus. EH4 is het hoogste niveau. Hoe hoger het niveau, hoe strenger de identiteit wordt gecontroleerd. Voor het werkgeversportaal is er minimaal EH3 nodig. Dat betekent dat de werkgever voortaan inlogt met een wachtwoord en een code die naar de telefoon verzonden wordt.

Leveranciers

Er zijn zes leveranciers erkend door de Rijksoverheid die eHerkenning mogen leveren. Op dit moment zijn er 5 leveranciers die ketenmachtiging aanbieden op betrouwbaarheidsniveau EH3. Deze leveranciers voldoen allemaal aan dezelfde eisen maar concurreren met elkaar in onder ander type eHerkenningsmiddelen die ze verkopen en de prijs.

Stappenplan:

 • Vraag eHerkenning aan voor 1 november 2019
 • Zorg ervoor dat minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3 wordt afgesloten
 • Vraag een ketenmachtiging aan indien u wilt dat een intermediair een aantal zaken voor u bij UWV regelt.

Bron: UWV

243