Doelgroepverklaring LKV: binnen 3 maanden aanvragen

Contact

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Bijvoorbeeld oudere werknemers met een uitkering of werknemers met een arbeidsbeperking.

Een werkgever, die aanspraak wil maken op een loonkostenvoordeel, heeft van zijn werknemer een doelgroepverklaring LKV nodig. Let er op dat de werknemer de doelgroepverklaring tijdig aanvraagt. Voor dienstververbanden die zijn gestart vanaf 1 oktober 2020 geldt weer een aanvraagtermijn van 3 maanden in plaats van 6 maanden.

Tijdelijk verlenging

Voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 geldt nog wel een verlengde aanvraagtermijn van 6 maanden. Dit omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de doelgroepverklaring op tijd aan te vragen.

Ingrepen in het Lage inkomensvoordeel (LIV)

Met ingang van 2020 was het LIV-tarief al gehalveerd van € 2.000,- naar € 1.000,- en per 1 januari 2021 wordt de maximale LIV verder verlaagd naar € 960,-. Dit staat in de derde nota wijziging verzamelwet SZW. De halvering van het LIV-tarief was afgesproken om de kosten van het minder snel laten oplopen van de AOW-leeftijd te dekken. Daarnaast is afgesproken het jeugd-LIV met ingang van 2020 te verlagen en vervolgens helemaal af te schaffen met ingang van 2024.

243