De WAB in schema

Contact
business-962355_1920

In bijgaand schema staan de wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans kort opgesomd. 

243