De nieuwe Arbowet

Contact

Per 1-7-2017 zal de nieuwe Arbowet ingaan. Vanaf 1-7 hebben organisaties een jaar de tijd aan de nieuwe wet te voldoen. Voor werkgevers betekent dit een extra verantwoordelijkheid, waar EBEX hen bij faciliteert waar nodig.

EBEX heeft deze wet bestudeerd en in kaart gebracht;

  1. Wat de veranderingen zijn;
  2. Wat dit betekent voor de werkgever;
  3. Wat dit voor invloed heeft op de dienstverlening van EBEX;
  4. Welke extra diensten we moeten leveren om aan de wet te voldoen;
  5. Of we dit in samenwerking met de bedrijfsartsengroep in de vorm van een “keten-dienstverlening” aan kunnen blijven bieden zoals we dat nu ook doen.

Nog niet alle vragen zijn te beantwoorden. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen en zodra er nieuws is over de exacte invulling, zullen wij u hierover berichten.

Blijft wel de vraag wat er wel/niet in het pakket blijft, aangezien er meer gebruik gemaakt kan gaan worden van de bedrijfsarts en er meer eisen worden gesteld. Het kan dus goed zijn dat of;

  1. Er extra diensten tegen een verrichtingen prijs worden aangeboden (bijvoorbeeld een second opinion of open spreekuur); Of
  2. De totaalprijs van het pakket aangepast moet worden.

De wet is met name geschreven voor grotere ondernemingen en de vraag is hoe het kleinere MKB hiermee om dient te gaan. Wordt vervolgd….

243