Corona: meer ziektegevallen op lange termijn

Contact

Ook op de langere termijn kunnen werkgevers nog te maken krijgen met een verhoogd ziekteverzuim als gevolg van corona. Naast verzuim door COVID-19 zelf en de soms lange hersteltijd treden ook effecten op door uitstel van de reguliere zorg en toename van psychische klachten.

Het RIVM verwacht dat de komende periode – misschien wel een paar jaar – meer ziektegevallen te zien zal geven die indirect het gevolg zijn van de coronapandemie. Ten eerste zijn er natuurlijk de mensen die COVID-19 hebben gehad en als gevolg daarvan kampen met Long Covid: zij hebben weliswaar het virus niet meer onder de leden, maar hebben nog maanden last van onder andere  extreme vermoeidheid en kortademigheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe ze daarvan herstellen. Van de mensen die langer ziek zijn, loopt het verzuim op tot gemiddeld 55 dagen. Bij één op de tien ziektegevallen loopt het verzuim zelfs op tot boven de tweehonderd dagen.

Een tweede soort ziekteverzuim ontstaat door ‘uitgestelde diagnoses’. Mensen die tijdens de lockdown niet in het ziekenhuis terecht konden vanwege de overspoelde zorg, hebben gedurende die tijd ook hun aandoening niet kunnen laten beoordelen en behandelen. Doordat hun diagnose te laat werd gesteld, werd ook de behandeling te laat gestart. Hierdoor worden mensen zieker dan anders het geval geweest zou zijn. Ook heeft dit een nadelig effect op de lichamelijke conditie en de hersteltijd.

Een derde gevolg is ziekte door een veranderde leefstijl. Door het gedwongen thuiszitten zijn mensen vaak minder gaan bewegen of veel meer gaan roken en drinken. Daarnaast zijn er ook mentale gevolgen. Zo’n 33% van de Nederlanders is somberder of ervaart meer stress. Dit alles heeft zijn weerslag op het ziekteverzuim en de hiermee gemoeide kosten. Werkgevers zullen daar nadelige gevolgen van gaan ondervinden.

Heeft u vragen voor verzuim, al dan niet corona-gerelateerd, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 055-521 67 93.  

243