Compensatie werkgevers

Contact
uwv

In 2020 krijgt UWV er nog een nieuwe taak bij. Werkgevers worden vanaf april 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen van wie het dienstverband is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit wordt de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag genoemd. Deze compensatie kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. UWV rekent voor 2020 op een bedrag van ruim 1 miljard. Over 2015 tot 2019 worden ruim 61 duizend compensaties verwacht van 846 miljoen. Vanaf 2020 is de verwachting jaarlijks 17 duizend compensaties uit te keren van 233 miljoen.

 

243