Compensatie transitievergoeding later

Contact
szw

De vaste commissie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wil dat het voorstel om de transitievergoeding bij ziekte te compenseren controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat in ieder geval tot nadat de kabinetsformatie succesvol is afgerond er geen behandeling van het voorstel plaatsvindt. Na het aantreden van een nieuw kabinet houdt de Kamer eerst een debat over de regeringsverklaring. Kort daarna stuurt het nieuwe kabinet een officiële mededeling naar de Kamer over de voorstellen van het vorige kabinet die het handhaaft dan wel intrekt. Daarna kunnen alle eerder controversieel verklaarde onderwerpen weer geagendeerd worden voor een procedurevergadering, waarin wordt besloten over de verdere behandeling.

Het gevolg van het controversieel verklaren is dat de compensatieregeling, mocht deze nog worden doorgevoerd, veel later door UWV uitgevoerd kan gaan worden. De uitvoeringsinstelling heeft aangegeven dat de regeling op zijn vroegst per 1 januari 2019 kan ingaan. Een absolute voorwaarde daarvoor is wel dat de opdracht vanuit het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid uiterlijk 1 juli 2017 bij UWV moet zijn neergelegd. Dat lijkt bij controversieel verklaren van het Wetsvoorstel vrijwel onmogelijk. Gezien ook het zomerreces er langzaamaan aankomt, zal het eerder dit najaar zijn dat het Wetsvoorstel opnieuw in behandeling kan worden genomen. UWV heeft 18 maanden nodig vanaf de opdrachtverstrekking om de compensatieregeling uit te kunnen voeren. We kunnen er dus beter rekening mee houden dat op z’n vroegst per 1 juli 2019 en nog waarschijnlijker per 1 januari 2020 de compensatieregeling zijn intrede zal doen.

De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Het uitstel van invoering dat nu waarschijnlijk is, zal zorgen voor extra werkvoorraad bij het UWV. Zij verwacht dat er jaarlijks rond de 13.300 aanvragen voor compensatie zullen worden ingediend. Per 2020 zullen er eerst bijna 60.000 verzoeken behandeld moeten worden voordat de reguliere aanvragen van dat jaar in beeld komen. Alles bij elkaar goed voor 1,2 miljard euro aan compensatie en uitvoeringskosten waarvoor de werkgever in 2020 minimaal 0,5% aan premie zal moeten betalen. Asscher vindt dat niet het grootste probleem. Zijn zorg is vooral dat werkgevers tot de regeling is ingevoerd, dienstverbanden na 104 weken van ziekte slapend zullen voortzetten. 

243