CAO nieuws

Contact

Onlangs is er een nieuwe cao voor Wonen uitgebracht met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018. Hierin zijn diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van de cao die liep van 2008 tot 2011. Zo is de loondoorbetalingsplicht teruggebracht van 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar, naar 100% tijdens de eerste 26 weken, 90% tijdens weken 26-52, 80% tijdens weken 53-76 en 70% in het laatste half jaar. Het aantal wachtdagen is teruggebracht van zes naar vier dagen.

Ook de nieuwe cao voor Zoetwaren heeft een aantal veranderingen ondergaan, onder meer op het gebied van de loondoorbetaling. In de oude cao was de loondoorbetalingsplicht nog 100% gedurende de eerste twee jaar, in de nieuwe cao die per 1 januari 2017 is ingegaan is de loondoorbetalingsplicht teruggebracht naar 95% in het tweede jaar.

Andere veel voorkomende onderwerpen die in nieuwe cao’s worden opgenomen zijn duurzame inzetbaarheid en aanvullingen voor het derde WW-jaar. Zo worden er bijvoorbeeld werkgroepen opgericht om met een advies te komen naar aanleiding van de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord en het SER-advies ‘Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW’ zijn gemaakt.

243