BSN mag o.a. weer......

Contact
writing-1149962_1920

Met stille trom is de SUWI-wetgeving aangepast. Een belangrijk kritiekpunt rondom inkomensverzekeringen was dat de verzekeraars en adviseurs onvoldoende informatie mochten ontvangen om het risico in te kunnen schatten, maar ook bij de uitvoering van het uiteindelijk gesloten contract. De SUWI wetgeving verruimt per 1-1-2019 de mogelijkheden van deze informatie-uitwisseling. Denk bij de uitvoering dan aan twee aspecten; het verzekerdenbestand, maar ook de schadegegevens.
Ook de financieel dienstverlener (die bemiddelt in inkomensverzekeringen) is hierin opgenomen en krijgt daarmee wettelijk de ruimte om de genoemde gezondheidsgegevens te mogen gebruiken. Een van de meest in het oog springende zaken is dat BSN toch weer is opgenomen in de te hanteren gezondheidsgegevens. In onze vorige nieuwsbrief staat een overzicht (in de presentatie van de bijeenkomst) wat adviseurs en verzekeraars wel/niet mogen opvragen.

243