Bijeenkomst ‘Vitale medewerkers, een vitale praktijk’

Contact
download.png

Onlangs startten de cao-partners verenigd in het Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de campagne ‘Goed voor elkaar’. Centrale gedachte daarin is dat werknemers samen met werkgevers verantwoordelijk zijn om nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar te blijven. Ook in relatie tot de kosten van verzuim staan duurzaamheid en vitaliteit de laatste tijd enorm in de belangstelling. De gedachte is dat vitale medewerkers beter presteren en de kosten van verzuim doen dalen.

Daarom kunnen werkgevers die een verzuimverzekering via Sibbing hebben afgesloten zich aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats op 5 en 12 maart van 17.30 tot 20.00 uur in Restaurant Griftpark 1 aan de Blauwkapelseweg 30 te Utrecht.

U kunt zich aanmelden via de onderstaande links:

5 maart, of

12 maart

243