Beveiligd mailen met ZIVVER

Contact
favicon

Sinds de invoering van de AVG in 2018 is privacy belangrijker dan ooit. Ook in de digitale wereld is een juiste omgang met persoonsgegevens van cruciaal belang. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijke fouten zoals foutgeadresseerde e-mails.

Omdat EBEX ook mailt met gevoelige informatie zoals personeelsgegevens en medische informatie, gaan wij gebruik maken van ZIVVER. Met behulp van ZIVVER kunnen berichten en bijlagen veilig worden verstuurd zodat wordt voorkomen dat gevoelige persoonsinformatie naar de verkeerde persoon wordt verstuurd. Op deze manier kan informatie veilig over het web worden verstuurd.

ZIVVER werkt met twee factor authenticatie bij zowel verzenders als ontvangers. Hierbij is gekozen voor een verificatie e-mail. De ontvanger krijgt hierbij eerst een mail van ZIVVER, met dit bericht kan vervolgens een verificatie mail worden verstuurd waarmee toegang wordt verkregen tot het bericht. De ontvanger van berichten heeft geen ZIVVER-account nodig.

243