Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019

Contact
business-3167295_1920

In november zijn de Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een uitkering (WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- en WW-uitkering) voor wie het moeilijk is om werk te vinden en bij wie de werkgever twijfelt of hij geschikt is voor de functie.

De werknemer moet voor de proefplaatsing toestemming vragen aan UWV. Zij geven die toestemming alleen als zij verwachten dat de werknemer zonder proefplaatsing moeilijk werk vindt. Het UWV kan de aanvraag afwijzen als de werknemer ook zonder proefplaatsing kan worden aangenomen, als de werknemer ziekengeld ontvangt en de duur van de proefplaatsing langer is dan de resterende duur van de Ziektewet-uitkering of als UWV vermoedt dat de werkgever de proefplaatsing oneigenlijk gebruikt of misbruikt.

Voor een proefplaatsing gelden de volgende voorwaarden:

  • De werkgever heeft de bedoeling om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal 6 maanden aan te bieden;
  • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing;
  • De werkgever sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af;
  • De werknemer ontvangt een uitkering van UWV.

Tijdens de proefplaatsing van in principe twee maanden behoudt de werknemer zijn uitkering, de werkgever hoeft dus geen salaris te betalen. De proefplaatsing kan worden verlengd als de werknemer ziek is tijdens de proefplaatsing met de tijd dat hij ziek was. Deze verlenging geldt niet als de werknemer op vakantie gaat tijdens de proefplaatsing, dan blijft de duur van de proefplaatsing net zolang als oorspronkelijk is afgesproken.

243