Begroting 2019

Contact
szw

In september heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de begroting voor 2019 gepresenteerd. Wat hierin opvalt is dat de plannen rond de wijziging van loondoorbetaling voor MKB-werkgevers zijn vooruitgeschoven, evenals de plannen voor de verkorting van de WGA-eigenrisicoperiode. Het Kabinet staat wel nog steeds open voor voorstellen van sociale partners om het draagvlak voor het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid te verbeteren.

Daartegenover is er wel een verlichting van re-integratiemiddelen opgenomen in de begroting. Het Loonkostenvoordeel (LKV) voor Banenafspraak en scholingsbelemmerden is niet langer beperkt tot 3 jaar maar geeft per 2020 structureel recht op LKV.

Hier vindt u de complete begroting voor 2019.

243