Contact

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt ingevoerd zodat alle Europese lidstaten in de basis dezelfde regels hebben bij het verwerken van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de afspraken over de verwerking vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst tussen de verantwoordelijke opdrachtgever en de verwerker van de gegevens bevat afspraken over het soort gegevens dat wordt verwerkt en dat de verwerking op een veilige wijze gebeurt. Verder wordt bijvoorbeeld afgesproken welke verwerkingen plaatsvinden en dat de verwerker de gegevens niet zonder toestemming beschikbaar stelt aan een derde partij en wat de verwerker wel met de gegevens mag uitvoeren.

Het doel van de AVG is het versterken van de positie van de personen van wie de gegevens verwerkt worden. Wij doen ons best  om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van de werknemers van onze klanten en laten onze werkwijze ook toetsen door een gespecialiseerde jurist. Wij houden u op de hoogte van de concrete invulling van de wetgeving.

243