Arbeidsongevallen

Contact
writing-1149962_1920

Van de Nederlandse beroepsbevolking (circa 7 miljoen) krijgen meer dan 200.000 werknemers jaarlijks een arbeidsongeval (Bron: RIVM). Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van betaald werk. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO blijkt dat werknemers vaker een arbeidsongeval hebben dan ZZP-ers en ondernemers met personeel. Vooral jonge werknemers verzuimen n.a.v. een arbeidsongeval. Dit hangt volgens TNO en het CBS samen met andere verschillen tussen jong en oud. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld vaker uitzendkracht dan oudere werknemers. En uitzendkrachten hebben vaker een arbeidsongeval dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

Overigens doet Nederland het op dit gebied beter dan gemiddeld in Europa. In 2016 deden zich in de 28 EU-landen gemiddeld 1.700 arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim per 100 duizend werknemers voor. Nederland zit met 1.300 onder dit EU-gemiddelde.

243