Arbeidsongeschiktheidscriterium WIA

Contact

In het Regeerakkoord is voorgesteld dat voor personen die in de toekomst de WIA in stromen scherper zal worden gekeken naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidscriterium (de ‘toegangseis’) in de WIA wordt aangescherpt. Momenteel is de minister bezig met de uitwerking van dit voorstel.
Uit een steekproef  onder 170 personen bleek die arbeidskundig volledig arbeidsongeschikt (WGA 80-100) zijn dat 9% van hen minder dan 35% arbeidsongeschikt zou zijn bij aanpassing van het criterium op de wijze zoals dat in het Regeerakkoord staat. Dat betekent dat zij niet in aanmerking zouden komen voor een WIA-uitkering.
De exacte uitwerking van de aanscherping van het arbeidsongeschiktheids-criterium ligt echter nog niet vast. De verwachting is dat er later dit voorjaar meer duidelijkheid komt.

Bron: Rijksoverheid

243