Adviseurs en privacy

Contact
AP logo

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels ook de doelgroep van de adviseurs Inkomensverzekeringen ontdekt. Zoals jullie weten gaat er veel privacy-gevoelige informatie rond in ons vakgebied. En niet alles gaat daarbij even goed. Een van de eerste zaken die geformaliseerd is, is een handleiding privacy rond inkomensverzekeringen. Dat gaat met name in op datgene dat mag worden vastgelegd in de systemen en wie waar toegang toe heeft. Een link naar deze handleiding treffen staat hier.

Maar het gaat verder; inmiddels is de Autoriteit ook in overleg met Adfiz over het uitvraagbestand van de werkgevers die eigen risicodrager WGA willen worden. Want zoals de opmaak vorig jaar was voldoet e.e.a. niet aan de privacynormen. Er komt dus dit jaar nog een nieuw format.

En let dus op: alle adviseurs van inkomensverzekeringen, ook de EBEX-adviseurs, zullen zich moeten houden aan privacyregelingen. Wij zullen jullie indien nodig regelmatig op de hoogte brengen van voorbeelden of (wellicht, indien nodig) goed bedoelde waarschuwingen.

243