Aandacht voor naverrekening 2016!

Contact
nedasco

Bij de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco als laatste actie de naverrekening op zich neemt over 2016. Nedasco heeft van een groot deel nog geen reactie ontvangen op het verzoek gegevens aan te leveren. Wij vragen u uw relaties hier actief op te wijzen. Wanneer een relatie de gegevens niet aanlevert heeft een risicodrager het recht om sancties op te leggen, in het ergste geval een verhoging van de premie. We willen dit gezamenlijk natuurlijk voorkomen. Indien u zelf over onderstaande informatie beschikt (per datum 31-12-2016), kunt u deze ook naar ons versturen. De volgende gegevens zijn benodigd:

• Totale loonsom (inclusief vakantiegeld en eventuele andere vaste vergoedingen) 2016

• Loon-/gegevens van de medewerkers met een inkomen hoger dan het SV-loon (voor 2016 – EUR 52.765) (indien  van toepassing)

• Aantal medewerkers per 31-12-2016

• Verzamelloonstaat 2016 of Excel-werknemersbestand

243