80 Procent leidinggevenden herkent dreigend langdurig verzuim te laat

Contact

Aandacht voor verzuim is meer dan ooit noodzakelijk: Veel werkgevers hebben te maken met uitval van oudere werknemers die langer door moeten werken. En ook het aantal – vaak jongere - werknemers dat uitvalt met stressgerelateerde klachten is met name de afgelopen jaren enorm gegroeid.
Vanwege de urgentie van het onderwerp en de grote belangstelling voor – met name – de preventieve kant, namen Robidus en HR Praktijk het initiatief om een onderzoek te doen onder HR-professionals. Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd op welke manieren hun organisatie aandacht besteedt aan het voorkomen van verzuim. Een ruime meerderheid van de ondervraagden gaf aan dat medewerkers terecht kunnen op het spreekuur van de bedrijfsarts, dat de organisatie beschikt over een actuele Risico Inventarisatie &  Evaluatie (RI&E) en dat de organisatie investeert in de opleiding en bijscholing van medewerkers.
Gevraagd naar meer proactieve interventies, antwoordde een minderheid dat men hier serieus op inzet: Slechts vier van de tien HR-professionals geven aan dat in hun organisatie de leidinggevenden actief aandacht besteden aan de mentale, sociale en fysieke gezondheid van de werknemers. En minder dan eenderde van de ondervraagden liet weten dat hun organisatie proactief beleid voert om de werkdruk te voorkomen.

Bron: HRpraktijk

243