(On)zekerheden over MKB ontzorgpolis

Contact
business-962355_1920

Onlangs heeft de NVIA met Adfiz een interessante bijeenkomst georganiseerd, waar ook de Verzuim ontzorgpolis aan bod kwam. Deze Verzuimverzekering moet beschikbaar zijn per 2020. Verschillende partijen hebben zich middels een convenant gecommitteerd aan dit product. Waarschijnlijk zullen de volgende verzekeraars de polis gaan aanbieden: Achmea, Aegon, Allianz, Anker, ASR, Goudse, Nationale Nederlanden en Sazas. Toch bestaat er nog enige onduidelijkheid over deze polis. Zo is er niet duidelijk wat de exacte inhoud van de dekking is. Tussen de verschillende partijen (waar ook het Verbond en het Ministerie van SZW bij betrokken zijn) is afgesproken dat de polissen wel goed vergelijkbaar moeten zijn, maar de exacte dekking is voor zover wij weten niet vastgelegd.

Een ander opvallend punt is het volgende: wat er met de lopende verzuimpolissen en Arbocontracten moet gebeuren is nog niet duidelijk. Daarnaast geven verzekeraars aan niet zeker te weten of er voldoende tijd is voor productontwikkeling, zodat het product per 1 januari aangeboden kan worden.

De doelgroep van de polis is MKB. Maar hoe definieert men MKB? Deze (boven)grens moet nog worden bepaald (of wordt deze door verzekeraars zelf bepaald?). Vermoedelijk zal dit ergens tussen de 5 en 25 medewerkers liggen.

Wat in ieder geval wel duidelijk is dat de casemanager een belangrijke rol gaat spelen in het “ontzorgen”. Wat ook een zekerheid is dat de werkgever verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van hun zieke medewerker. Voor de inkomensadviseur dus een interessante markt met veel adviesmogelijkheden. Echter, met nog veel onzekerheden.

EBEX houdt u uiteraard op de hoogte.

Daarnaast is onze zusterorganisatie Enkwest een website aan het ontwikkelen waar gedetailleerde informatie op komt te staan over de ontzorgpolis. Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkeling van deze website? Stuur dan een mailtje naar Jeroen Vluggen.

243