‘Een jaar met kansen op de arbeidsmarkt en toenemende aandacht voor controle en handhaving.’

Contact
uwv

UWV heeft afgelopen week het Jaarverslag 2018 gepresenteerd. Het jaar 2018 bood kansen op de arbeidsmarkt waarbij veel mensen profiteerden van de positieve economische ontwikkelingen. Echter bleek het vooral voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking moeilijk om werk te vinden. Daarom zet UWV in op persoonlijke en gerichte dienstverlening waarbij werknemers worden gestimuleerd om werk te zoeken in andere sectoren en beroepen en werkzoekenden actief onder de aandacht worden gebracht bij werkgevers.

Daarnaast komt er toenemende aandacht voor controle en handhaving. UWV kwam in het najaar van 2018 negatief in het nieuws door de fraude met WW-uitkeringen door een groep arbeidsmigranten. Daarom is met het ministerie van SZW een pakket maatregelen afgesproken om deze fraude te bestrijden. Vanaf 2019 wordt gewerkt aan een bestendig evenwicht waarbij meer aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Een aantal cijfers:

  • Circa 1.2 miljoen mensen ontvingen in 2018 een uitkering, in totaal is € 19,9 miljard uitgekeerd.

  • 263.000 mensen deden in 2018 een beroep op de WW, ten opzichte van 330.000 mensen in 2017. Dat is een daling van 20%.

  • 184.000 WW’ers vonden weer werk, ten opzichte van 170.000 in 2017.

  • Net als vorig jaar vonden in 2018 ruim 13.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan, waaronder 9. 000 Wajongers (in 2017 waren dit 8.400 Wajongers).

Lees hier het complete jaarverslag.

243