HET LAATSTE NIEUWS

Contact

Als kennisleverancier houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de, soms complexe, wereld van ziekteverzuim en inkomensverzekeringen. Lees hier het laatste nieuws binnen dit vakgebied!

01 september 2021

Premies ZW en WGA in 2022

Het is weer 1 september. De premies en parameters van de Werkhervattingskas voor het jaar 2022 zijn gepubliceerd. Belangrijk hier goed naar te kijken en mee te nemen in uw advies. Zeker gezien de grens die is vastgesteld voor kleine en middelgrote werkgevers kan van invloed zijn.

Verder lezen
21 juni 2021

Financieel adviseurs opgelet: is de RI&E bij uw klanten up-to-date?

Maakt u zich als adviseur zorgen over de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) van uw mkb-klanten? Dat zou niet verkeerd zijn, want het heeft alles te maken met uw zorgplicht. De RI&E brengt namelijk alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim in kaart. Vanuit de RI&E stelt de ondernemer, vaak samen met zijn arbodienst, een Plan van Aanpak op om de geconstateerde risico’s te beperken en te beheersen. Daar is het interessante haakje naar uw adviesrol! Lees verder....

Verder lezen
22 januari 2021

Aan het werk tijdens de avondklok?

Vanaf zaterdag 23 januari gaat van 21.00 tot 04.30 uur een avondklok gelden in Nederland. Vooralsnog blijft de avondklok van kracht tot 10 februari. Wat betekent dit voor werknemers die tijdens de avondklok toch onderweg zijn voor hun werkgever?

Verder lezen
08 januari 2021

Corona: meer ziektegevallen op lange termijn

Ook op de langere termijn kunnen werkgevers nog te maken krijgen met een verhoogd ziekteverzuim als gevolg van corona. Naast verzuim door COVID-19 zelf en de soms lange hersteltijd treden ook effecten op door uitstel van de reguliere zorg en toename van psychische klachten.

Het RIVM verwacht dat de komende periode – misschien wel een paar jaar – meer ziektegevallen te zien zal geven die...

Verder lezen
08 januari 2021

Doelgroepverklaring LKV: binnen 3 maanden aanvragen

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Bijvoorbeeld oudere werknemers met een uitkering of werknemers met een arbeidsbeperking...

Verder lezen
08 januari 2021

Kan een werkgever vaccinatie tegen corona verplichten?

Een werkgever mag een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is in strijd met het (mensen-)recht op lichamelijke integriteit. Lichamelijke integriteit betekent dat iedereen zelf beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden uitgevoerd...

Verder lezen
08 januari 2021

Beroepsziekten in Nederland

Een beroepsziekte is een ziekte die vooral wordt veroorzaakt door het werk dat iemand doet. Ieder beroep heeft zo zijn eigen risico's.

Top-7 beroepsziekten per soort

Beroepsziekten worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit zijn de meest voorkomende soorten...

Verder lezen
23 december 2020

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen & kerstgroet

Wij wensen u fijne en gezonde kerstdagen!

Wij danken u voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. We wensen u goede en vooral gezonde feestdagen toe!

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

Op 24 december en 31 december zijn wij tot 16.00 uur bereikbaar. Op eerste en tweede kerstdag en op 1 januari zijn wij gesloten. Verder zijn we goed bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent. Voor calamiteiten zijn wij uiteraard ook op feestdagen te bereiken.

Verder lezen
01 december 2020

Loondoorbetalingsplicht werkende AOW-er waarschijnlijk terug naar 6 weken

In 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Hierin is een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers geregeld. De parlementaire behandeling van de wet door de Tweede Kamer heeft geleid tot zorgen over mogelijke verdringing van niet-AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt als gevolg van de wet.

Verder lezen
08 oktober 2020

Update veel gestelde vragen over Corona en verzuim

Corona houdt ons als samenleving na ruim een half jaar nog steeds stevig bezig. De adviezen en maatregelen waar u als werkgever rekening mee dient te houden wijzigen regelmatig. Wij hebben voor u de meest belangrijke zaken op een rijtje gezet in een vraag-en-antwoord document. Dit document is op 8 oktober geactualiseerd. Klik hier voor het document. 

Verder lezen
22 september 2020

Opzeggen arbodienst vóór 1 oktober

Als uw klant van arbodienst wil  wisselen per 1 januari, dan dient de opzegging in de meeste gevallen voor 1 oktober bij de huidige arbodienst bekend te zijn. Vaak geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Als je niet of te laat opzegt, dan  wordt stilzwijgend weer voor een jaar verlengd.

Verder lezen
22 september 2020

RVI-opleiding

In samenwerking met Avans+, Enkwest Opleiding & Advies en Avéro Achmea organiseren wij in november een RVI-opleiding (Registeradviseur Verzuim- en Inkomensmanagement). Deze opleiding op het niveau “Postbachelor” start op 17-11-2020 in Epe op de Veluwe.

De opleiding geeft u...

Verder lezen
22 september 2020

Koersen op behoud van werkgelegenheid

De Troonrede en Miljoenennota stonden in het teken van de Coronacrisis en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse samenleving. Onze economie en de

overheidsfinanciën zijn gelukkig veerkrachtig. Toch moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag. Hoe zwaar die economische terugslag zal zijn hangt af van...

Verder lezen
04 september 2020

Uitbreiding geboorteverlof: de wet WIEG

De geboorte van een kind is voor beide ouders een ingrijpende gebeurtenis. Als de moeder ook werknemer is, krijgt zij hiervoor minimaal 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor de in loondienst werkende partner was dat vele jaren heel anders. Vanaf 2001 kreeg de partner 2 betaalde dagen geboorteverlof. Pas per 1 januari 2019 werd deze periode van betaald verlof verruimd naar 5 dagen.

 

Vanaf 1 juli 2020 hebben in loondienst werkende partners recht op meer geboorteverlof.

Verder lezen
02 september 2020

Verzuim-ontzorg verzekering in volmacht

Vanaf 1 september 2020 is het voor u als adviseur ook mogelijk een mkb verzuim-ontzorgverzekering in volmacht af te sluiten voor uw klanten. Voorwaarde is wel dat u een aansluiting heeft bij Mandaat Assuradeuren. Als u die nog niet heeft, dan kunnen we dit voor u regelen. Via het Mandaat advies- en offertesysteem ASZ kunt u eenvoudig en snel een offerte opstellen.

Waarom de mkb verzuim-ontzorgverzekering?

Het doel van deze verzekering is mkb-werkgevers beter te wapenen tegen het risico van ziekteverzuim. Uit de landelijke verzuimcijfers over 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het gemiddeld verzuim in Nederland verder is gestegen...

Verder lezen
20 augustus 2020

Recente ontwikkelingen EBEX

In januari van dit jaar informeerden wij u dat EBEX onderdeel is geworden van dezelfde familie als De Verzuimeconoom en Mandaat Assuradeuren. Wij hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. Het is u wellicht ontgaan,

Verder lezen
20 augustus 2020

De EBEX Academy

Naast het bieden van verzuimbegeleiding in combinatie met verzekeringen kent u EBEX ook als leverancier van kennis. Het aanbod aan opleidingen gaan we de komende tijd uitbreiden en onderbrengen in de EBEX Academy. 

Verder lezen
20 augustus 2020

Overvoer volmacht verzekeringen

In juli 2020 informeerden wij u over de voorgenomen volmachtwijziging op verzekeringspolissen 12-jaars risico’s rondom verzuim, ZW en WGA van een aantal van uw cliënten.

Verder lezen
20 augustus 2020

Verbreding aanbod en dienstverlening

Onze intensieve samenwerking met De Verzuimeconoom en Mandaat Assuradeuren zorgt ervoor dat wij u als EBEX-adviseur nog beter kunnen bedienen. In het artikel over ‘overvoer’ is al een aantal voordelen benoemd. Daarnaast krijgt u met de Mandaat volmacht aanstelling:

Verder lezen
11 juni 2020

EBEX kennisbijeenkomst voor adviseurs 1 september

Op dinsdag 1 september organiseert EBEX een nieuwe kennisbijeenkomst voor adviseurs.

Tijdens deze bijeenkomst komen de laatste marktontwikkelingen rondom sociale zekerheid en inkomensverzekeringen aan bod.

Dus bewaar deze datum, binnenkort ontvangt u meer informatie over de te behandelen onderwerpen en de inschrijving.

Verder lezen
11 juni 2020

Zwangerschapsverlof Stefanie Uenk

De intern accountmanager Stefanie Uenk zal met zwangerschapsverlof gaan van maandag 15 juni tot begin oktober. Veel van haar taken worden overgenomen door Anne Dijkstra van De Verzuimeconoom. U kunt Anne bereiken via anne.dijkstra@deverzuimeconoom.nl.

Voor algemene vragen kunt ons normale nummer 055 – 521 67 93 bellen of mailen naar admin@ebex.nl. Heeft u vragen over een casus of Casemanagement, kunt u ons Casemanagement nummer bellen: 055 – 576 66 59 of mailen naar casemanagement@ebex.nl.

Verder lezen
20 mei 2020

Compensatie van de transitievergoeding

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers  een verzoek bij UWV indienen om compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte terug te vorderen. Een gunstige bijkomstigheid in deze roerige tijden is dat deze compensatie voor werkgevers de nodige financiële middelen oplevert, die nu hard nodig kunnen zijn. Wel is duidelijk dat er geen aparte regeling komt voor bedrijven die door corona in de financiële problemen komen. Daarvoor is de Noodregeling (NOW) van toepassing.

Verder lezen
20 mei 2020

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Per 1 mei is een nieuwe Werkwijzer Poortwachter beschikbaar. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de ouder ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

De werkwijzer kunt u hier lezen.

Verder lezen
20 mei 2020

LinkedIn artikel PAWW

Door de coronacrisis is de werkloosheid flink gestegen. In april waren 314.000 werklozen geregistreerd, dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. In maart ging het nog om 2,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is de hoogste stijging van het werkloosheidspercentage sinds 2003, toen het CBS de cijfers begon te meten. Ook het aantal mensen dat een WW-uitkering opzegde omdat ze een baan vonden daalde. 

In maart steeg het aantal WW-uitkeringen vooral in de horeca, cultuur en de uitzendbranche. In april nam de werkloosheid echter in alle sectoren toe, de werkloosheid in de schoonmaakbranche steeg het hardst. 

Janthony Wielink heeft op LinkedIn een artikel geschreven over de WW, PAWW en corona.

Lees hier het artikel. 

Verder lezen
20 mei 2020

Contactgegevens Mandaat

Zoals u weet is EBEX onderdeel van De Verzuimeconoom. 

Bent u geïnteresseerd in de producten en diensten van De Verzuimeconoom en/of Mandaat Assuradeuren? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Frans van Dillen, bereikbaar via 06 - 1684 2010. Heeft u nog geen aansluiting bij Mandaat? Dan kunt u contact opnemen met Lisa Jansen of Kees Heiwegen van UPIVA, de serviceprovider van de Heilbron Groep. Zij zijn bereikbaar via 088 - 000 8305 of via verkoop@upiva.nl.

Verder lezen
20 mei 2020

Kantoor EBEX gesloten

Ons kantoor is gesloten op de volgende dagen:

  • donderdag 21 mei (Hemelvaart)

  • vrijdag 22 mei

  • maandag 1 juni (2e Pinksterdag)

Verder lezen
20 mei 2020

Zwangerschapsverlof Stefanie Uenk

De intern accountmanager Stefanie Uenk zal met zwangerschapsverlof gaan van maandag 15 juni tot begin oktober. Veel van haar taken worden in die tijd overgenomen door de administratie van De Verzuimeconoom. U kunt deze afdeling bereiken via adminstratie@deverzuimeconoom.nl 

Voor algemene vragen kunt ons normale nummer 055 – 521 67 93 bellen. Heeft u vragen over een casus of Casemanagement, kunt u ons Casemanagement nummer bellen: 055 – 576 66 59.

Verder lezen
16 april 2020

Aanmelding Mandaat

Zoals u weet is EBEX onderdeel van De Verzuimeconoom. 

Bent u geïnteresseerd in de producten en diensten van De Verzuimeconoom en/of Mandaat Assuradeuren? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Frans van Dillen, bereikbaar via 06 - 1684 2010. Wilt u een aansluiting bij Mandaat? Dan kunt u contact opnemen met Lisa Jansen of Kees Heiwegen van UPIVA, de serviceprovider van de Heilbron Groep. Zij zijn bereikbaar via 088 - 000 8305 of via verkoop@upiva.nl.

Verder lezen
16 april 2020

Online EBEX bijeenkomst voor adviseurs

Op vrijdag 15 mei organiseert EBEX een online kennisbijeenkomst voor adviseurs.

Tijdens deze sessie zal op de integratie van EBEX binnen de Verzuimeconoom worden ingegaan en welke mogelijkheden dit voor u biedt. 

Daarnaast komen ook de laatste marktontwikkelingen rondom sociale zekerheid en inkomensverzekeringen aan bod. Janthony Wielink zal deze presentatie verzorgen, zoals u gewend bent.

Verder lezen
27 maart 2020

Acceptatiebeleid verzekeraars

Verzekeraars hebben hun acceptatiebeleid aangepast vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Zo is het niet meer mogelijk om offertes en verzuimpolissen aan te vragen met een wachttijd van minder dan 30 werkdagen.

De WIA polissen worden nog wel worden geoffreerd conform de reguliere procedure.

Dit geldt bij zowel Aevitae als Mandaat voor alle volmachtgevers.

Verder lezen
17 maart 2020

Coranavirus: ons beleid

Wij nemen de huidige situatie die nu speelt met betrekking tot het coronavirus zeer serieus. Als bedrijf houden wij ons aan de richtlijnen vanuit de overheid. Wij houden voor nu een periode aan tot en met 31 maart. Dit om verspreidingskans te beperken en hiermee de gezondheid van onze medewerkers en klanten voorop te stellen. De uitgangspunten die wij hanteren:

Verder lezen
03 maart 2020

Werkgeversadvies: het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus dat in december 2019 startte in de regio Wuhan in China heeft op donderdag 27 februari ook Nederland bereikt. Inmiddels zijn 24 personen in Nederland gediagnosticeerd met het griepvirus dat leidt tot koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Voor werkgevers kan het coronavirus ook gevolgen hebben, waar moeten zij rekening mee houden en wat zijn hun verplichtingen?

Verder lezen
20 februari 2020

Integratie Ebex en aanmelding Mandaat

Zoals u weet is EBEX sinds kort onderdeel van De Verzuimeconoom. Op 24 januari j.l. organiseerden wij een bijeenkomst voor de bij EBEX aangesloten adviseurs. Centraal stond de kennismaking met De Verzuimeconoom en Mandaat Assuradeuren, die beiden weer onderdeel uitmaken van de Heilbron Groep, gevestigd in Doetinchem.

Bent u geïnteresseerd in de producten en diensten van De Verzuimeconoom en/of Mandaat Assuradeuren? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Frans van Dillen, bereikbaar via 06 - 1684 2010. Wilt u een aansluiting bij Mandaat? Dan kunt u contact opnemen met Lisa Jansen of Kees Heiwegen van UPIVA, de serviceprovider van de Heilbron Groep. Zij zijn bereikbaar via 088 - 000 8305 of via verkoop@upiva.nl.

Verder lezen
20 februari 2020

Schadevergoeding werknemer bij loonsanctie

Een zieke werknemer met een loon boven het maximum dagloon heeft een kort geding aangespannen omdat zijn werkgever tijdens de periode van loonsanctie (het derde ziektejaar) zijn te betalen loon heeft afgebouwd naar 70% van het maximum dagloon. Hij was van mening dat zijn loon in het derde ziektejaar gelijk dient te zijn aan het te betalen loon in het tweede ziektejaar, namelijk 70% van het overeengekomen loon.

Als de loonsanctie namelijk niet was opgelegd, en hij recht had op een WIA-uitkering dan zou hij een uitkering krijgen vanuit zijn aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. De werknemer is dus door de loonsanctie in een slechtere financiële positie gekomen.

Verder lezen
20 februari 2020

Uitstel tot 1 juli 2020 voor loonaangifte kleine ondernemers

Om kleine ondernemers goed te ondersteunen bij het tijdig en veilig doen van hun loonaangifte geeft de Belastingdienst ongeveer 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning.

eHerkenning is door de Rijksoverheid ontwikkeld om de betrouwbaarheid en veiligheid van de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsorganisaties te vergroten en is sinds 1 januari verplicht. In de praktijk blijkt nog niet alle kleine ondernemers hier gebruik van te kunnen maken.

Het uitstel geldt voor ondernemers die overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk en daarvoor eHerkenning moeten aanschaffen, maar ook voor ondernemers die voortaan bijvoorbeeld een fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzetten om aangifte te doen.

Verder lezen
20 februari 2020

Inspectie SZW zet in jaarplan onder meer in op de RI&E

Eind vorig jaar heeft de Inspectie SZW het jaarplan voor 2020 bekend gemaakt, hierin staan op hoofdlijnen de activiteiten die de inspectie dit jaar wil uitvoeren.

Een van die activiteiten is het inzetten op veilig en gezond werk. Uit twee recente rapporten over arbeidsomstandigheden blijkt onder meer dat het aandeel bedrijven met een RI&E wel is toegenomen, maar nog steeds relatief laag blijft. In 2018 voldoet nog steeds iets minder dan de helft van de bedrijven aan de verplichting. Bovendien geldt dat niet alle RI&E’s volledig zijn. Van alle Nederlandse bedrijven heeft ongeveer een derde een RI&E waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Het aantal bedrijven met een RI&E moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit ervan. Daarom intensiveert de Inspectie in 2020 haar inzet op de naleving van de (arbo)kernbepalingen door middel van voorlichting en handhaving.

Verder lezen
06 februari 2020

Bijeenkomst ‘Vitale medewerkers, een vitale praktijk’

Onlangs startten de cao-partners verenigd in het Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de campagne ‘Goed voor elkaar’. Centrale gedachte daarin is dat werknemers samen met werkgevers verantwoordelijk zijn om nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar te blijven. Ook in relatie tot de kosten van verzuim staan duurzaamheid en vitaliteit de laatste tijd enorm in de belangstelling. De gedachte is dat vitale medewerkers beter presteren en de kosten van verzuim doen dalen.

Daarom kunnen werkgevers die een verzuimverzekering via Sibbing hebben afgesloten zich aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats op 5 en 12 maart van 17.30 tot 20.00 uur in Restaurant Griftpark 1 aan de Blauwkapelseweg 30 te Utrecht.

Verder lezen
04 februari 2020

EBEX gaat een nieuw tijdperk in!

Het nieuwe jaar start met mooi nieuws! Vanaf 13 januari 2020 is EBEX onderdeel van De Verzuimeconoom. Als merk blijft EBEX gewoon bestaan. Wel zijn de aandelen overgegaan naar De Verzuimeconoom (onderdeel van de Heilbron Groep).

Sinds de start in 2013 is EBEX uitgegroeid tot een kennisintensieve casemanagement organisatie. EBEX levert inkomensverzekeringen vanuit volmacht, verzuimbegeleiding, ZW-uitvoering en WIA-begeleiding aan het MKB. EBEX werkt samen met ongeveer 30 adviseurs, waarvan de meesten zijn gespecialiseerd in advisering op het gebied van inkomen en sociale zekerheid.

Wat zijn de gevolgen voor u als EBEX-relatie?

U blijft gewoon klant bij EBEX en u houdt dezelfde contactpersonen. Door de nieuwe samenwerking vergroot EBEX haar expertise nog verder en streeft zij ernaar om in de loop van 2020 als gecertificeerde dienstverlener te gaan werken.

Verder lezen
16 januari 2020

ZZP voorstel

De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) die sinds 2016 de vervanger is van de VAR heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die het moet brengen. Daarom wordt de wet vervangen en zullen de nieuwe maatregelen waarschijnlijk in 2021 ingaan. Tot die tijd blijft de Wet DBA wel van kracht. Bij de nieuwe maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen.

Verder lezen
16 januari 2020

Integratie EBEX

EBEX is druk bezig met de integratie binnen de Verzuimeconoom. Op 24 januari zullen we u hier meer over vertellen. Qua dienstverlening zullen wij u kunnen verblijden met een betere offertemodule en meerdere risicodragers. Sommige processen zullen wel een kleine aanpassing vragen, echter dit weegt niet op tegen de voordelen die de nieuwe organisatie biedt.

Verder lezen
16 januari 2020

MKB Verzuimontzorgverzekering

Ondanks de grote belangstelling voor de MKB Verzuimontzorgverzekering, is deze verzekering niet vaak gesloten per 1 januari.

Het komende jaar kan de verzuimontzorgverzekering worden aangeboden op contracten waarbij de verzuimpolis en de arbodienstverlening dagelijks opzegbaar is. Hier ligt een commerciële kans voor u als adviseur.

In de markt heerst ook een kleine angst voor de verzuimontzorgverzekering omdat er een beperkt aantal aanbieders is, dit kan leiden tot capaciteitsproblemen.

Verder lezen
16 januari 2020

Tegemoetkoming werkgevers

Onderdeel van de nieuwe MKB Verzuimontzorgverzekering was de tegemoetkoming voor werkgevers. Vanaf 2020 zouden werkgevers een bedrag van zo’n € 1.100,- per jaar ontvangen om de verzekeringspremie betaalbaar te maken. Hiervoor was een bedrag van 450 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het is nu echter niet duidelijk of werkgevers deze tegemoetkoming zullen krijgen. Waarschijnlijk zal de tegemoetkoming worden vervangen door het invoeren van een gedifferentieerde Aof-premie. Deze zal dan vervroegd worden ingevoerd, in 2022 i.p.v. 2024. Hierbij zal de indeling van de Whk worden aangehouden waarbij naar verwachting alleen kleine werkgevers een teruggave ontvangen.

Verder lezen
16 januari 2020

Kennismakingsbijeenkomst

Vrijdag 24 januari organiseren wij een bijeenkomst waarin u kennis kunt maken met De Verzuimeconoom en Mandaat Assuradeuren en uw vragen kunt stellen. Michiel Blankvoort, directeur van de Verzuimeconoom, Frank Germans, CCO Heilbron Groep en Rob Scholten, directeur van Mandaat Assuradeuren maken die dag graag kennis met u. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Verder lezen
19 december 2019

Kennismakingsbijeenkomst EBEX en De Verzuimeconoom

Wij nodigen u uit voor een kennismakingsbijeenkomst met De Verzuimeconoom en Mandaat Assuradeuren. Op vrijdag 24 januari bent u van harte welkom om kennis te maken met Michiel Blankvoort, directeur van de Verzuimeconoom, Frank Germans, CCO Heilbron Groep en Rob Scholten, directeur van Mandaat Assuradeuren. Daarnaast brengen wij u ook op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen.

Verder lezen
18 december 2019

Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019

In november zijn de Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een uitkering (WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- en WW-uitkering) voor wie het moeilijk is om werk te vinden en bij wie de werkgever twijfelt of hij geschikt is voor de functie.

Verder lezen
18 december 2019

Tarief EBEX casemanagement 2020

De tarieven voor het EBEX Casemanagement zijn afgelopen jaar niet verhoogd. In 2020 zal het bedrag voor Casemanagement echter stijgen. Desondanks zijn we dankzij de nieuwe samenwerking met De Verzuimeconoom en Mandaat in staat om de tariefsverhogingen relatief laag te houden. De vergoeding die in het verleden werd verkregen vanuit Aevitae liet EBEX altijd ten goede komen aan de werkgevers.

Verder lezen
18 december 2019

Stroomschema slapende dienstverbanden

In de nieuwsbrief van november is al aandacht geweest voor slapende dienstverbanden. Op 8 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een voorstel aan de werkgever heeft gedaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en om daarbij de transitievergoeding te betalen.

In het bijgaande stroomschema (bron: Dirkzwager) voor slapende dienstverbanden wordt antwoord gegevens op de vragen of werkgevers een beëindigingsvoorstel moeten doen aan de werknemers, en hoe hoog de vergoeding is die moet worden betaald.

Verder lezen
20 november 2019

Vereenvoudiging Wajong

Uit de Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong uit juli 2018 bleek dat de Wajong met de verschillende regelingen en bijbehorende rechten en plichten een complex geheel is geworden. Daarom is deze maand een wetsvoorstel goedgekeurd door de Tweede Kamer om de wet op een aantal punten te wijzigen. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in.

Verder lezen
20 november 2019

Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald

De Participatiewet trad in januari 2015 in werking zodat het voor werkgevers eenvoudiger zou worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De wet verving de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wajong. Uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP bleek echter dat de wet nauwelijks heeft geleid tot verhoging van de baankansen.

Verder lezen
20 november 2019

Uitspraak Hoge Raad: slapende dienstverbanden

In april is in de nieuwsbrief al aandacht geweest voor slapende dienstverbanden. Werkgevers houden zieke werknemers ook na de periode na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte in dienst, zonder dat deze werknemers aan het werk zijn. Met deze slapende dienstverbanden ontloopt de werkgever het betalen van een transitievergoeding.

Op 8 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een voorstel aan de werkgever heeft gedaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en om daarbij de transitievergoeding te betalen.

Verder lezen
16 oktober 2019

Extra capaciteit bedrijfsartsen

Er is een landelijk tekort aan bedrijfsartsen. Hierdoor worden de wachttijden voor het inplannen van bedrijfsartsen langer. Dit is voor EBEX aanleiding geweest om extra capaciteit te creëren en in te kopen. Naast de Bedrijfsartsengroep, werkt EBEX sinds kort samen met de Pantergroep. In de praktijk is hierdoor de wachttijd sterk gereduceerd.

Verder lezen
16 oktober 2019

Tarieven 2020

In de komende weken worden de tarieven van de EBEX dienstverlening voor 2020 vastgesteld en bekend gemaakt. Ook zullen wij u informeren hoe EBEX met de ontwikkeling rondom de MKB-Verzuimontzorgverzekering zal omgaan.

Wanneer alle tarieven bekend zijn, wordt u daarover in een apart bericht geïnformeerd.

Verder lezen
16 oktober 2019

WAB checklist

De rijksoverheid heeft een online WAB-checklist voor werkgevers opgesteld. Met behulp van deze checklist worden de veranderingen in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht vanaf 1 januari 2020 duidelijk en kunnen werkgevers zich hierop voorbereiden.

Onder meer de WW-premie en de transitievergoeding komen aan bod in deze checklist.

Verder lezen
15 oktober 2019

Ziekmeldingen

In de praktijk merkt EBEX dat werkgevers niet altijd op de hoogte zijn binnen welke termijn een ziekmelding moet worden gemeld. Vanuit Aevitae krijgt EBEX regelmatig de vraag waarom een ziekmelding te laat via Verzuimsignaal is doorgegeven. Het is namelijk belangrijk dat de ziekmelding op tijd bij de verzekeraar wordt aangeleverd, zodat er wordt uitgekeerd na afloop van de eigenrisicoperiode.

Verder lezen
18 september 2019

Premies en parameters 2020

Begin september heeft UWV in het ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ de premies en parameters voor de WGA en Ziektewet voor 2020 bekend gemaakt. Behalve de nieuwe premies worden er volgend jaar ook een aantal wijzigingen in de berekening van de premies doorgevoerd.

Zo is het rekenpercentage is verdwenen, vanaf volgend jaar wordt alleen het gemiddeld percentage gebruikt. Ook is de berekening van de sectorale premies aangepast.

Verder lezen
18 september 2019

Aanvragen eigenrisicodragerschap voor 1 oktober

Wilt één van uw relaties eigenrisicodrager worden voor de WGA of Ziektewet? Werkgevers kunnen twee keer per jaar starten als eigenrisicodrager, per 1 januari en 1 juli. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet 13 weken voor die datum bij de Belastingdienst binnen zijn.

Werkgevers die per 1 januari eigenrisicodrager willen worden, moeten dit dus voor 1 oktober aanvragen.

Voor werkgevers die het eigenrisicodragerschap overwegen is de volgende documentatie beschikbaar:

Verder lezen
18 september 2019

MKB Verzuim ontzorgverzekering

Vanaf 2020 kunnen werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling niet alleen de reguliere verzuimverzekering afsluiten, maar ook een luxere variant: de MKB Verzuim ontzorgverzekering. De MKB Verzuim ontzorgverzekering is een totaalpakket om de werkgever compleet te ontzorgen op het gebied van de risico’s en de verplichtingen rond de loondoorbetaling van zieke werknemers. Alle zaken rondom re-integratie, verzuimbegeleiding en casemanagement worden door de verzekeraar uit handen genomen.

Verder lezen
18 september 2019

Opzeggen arbodienst

Met de komst van de MKB Verzuim ontzorgverzekering per 1 januari 2020 zullen er werkgevers zijn die niet alleen overstappen van verzuimverzekering, maar ook van arbodienst. Soms is de arbodienst gekoppeld aan die verzuimverzekering, maar de verzuimdienstverlening kan ook los worden ingekocht. Hierbij moet worden gelet op de contractstermijn en opzegtermijn. Vaak lopen verzekeringen, en arbodienstverlening, per 1 januari. Maar dit is niet altijd het geval en de contractstermijn loopt niet altijd gelijk.

Verder lezen
10 juli 2019

EBEX-bijeenkomst voor adviseurs op vrijdag 20 september

In september worden traditiegetrouw de gedifferentieerde premies voor de WGA en Ziektewet bekend gemaakt voor het daaropvolgende jaar. Een mooi moment om u als adviseur bij te praten tijdens een EBEX bijeenkomst. Uiteraard brengen wij u ook op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen ons vakgebied en de overige ontwikkelingen binnen EBEX.   

Verder lezen
03 juli 2019

Compensatie werkgevers

In 2020 krijgt UWV er nog een nieuwe taak bij. Werkgevers worden vanaf april 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen van wie het dienstverband is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit wordt de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag genoemd. Deze compensatie kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. UWV rekent voor 2020 op een bedrag van ruim 1 miljard. Over 2015 tot 2019 worden ruim 61 duizend compensaties verwacht van 846 miljoen. Vanaf 2020 is de verwachting jaarlijks 17 duizend compensaties uit te keren van 233 miljoen.

Verder lezen
03 juli 2019

EBEX-vitaliteitsclinic 2019

Bij Mii denken de meeste mensen aan oosters deegwaar. Al dan niet gemaakt van rijstmeel. Maar Mii is in dit geval een mooie goochel met drie letters uit de naam van Maarten Tjallingii. De eerste en de laatste twee letters voor de niet oplettende lezer. Maarten is oud profwielrenner en mountainbiker. En hij is na zijn profcarrière een nieuwe weg in geslagen als coach. Hij put daarbij uit zijn rijke ervaring als wielrenner en mountainbiker. In Arnhem werd Maarten een held toen hij de azuurblauwe bergtrui op de Posbank veroverde. Tijdens de Giro d’Italia 2016. Hij spurtte bergop naar een hoogte van 88 meter. Hij veroverde de bergtrui. En de stad ontplofte van energie, van wielergeluk.

Verder lezen
20 juni 2019

Kantoor vrijdag 28 juni gesloten

Op vrijdag 28 juni organiseert EBEX een vitaliteitsevenement inclusief fietsclinic met Maarten Tjallingii. Daarom is het kantoor op deze dag gesloten. Vanaf maandag 1 juli om 8.30 uur staan wij weer voor u klaar.

Verder lezen
20 juni 2019

Mailbox casemanagement

Met de komst van onze tweede casemanager ontstond de behoefte aan een algemene mailbox voor EBEX casemanagement. Daarom is vanaf heden het mailadres casemanagement@ebex.nl in gebruik. Dit mailadres kan worden gebruikt voor alle correspondentie met werkgevers en werknemers. Op deze wijze is het voor de casemanagers makkelijker om onderling taken van elkaar over en/of waar te nemen en klanten sneller van dienst te kunnen zijn.

Verder lezen
20 juni 2019

E-herkenning

Vanaf 1 november 2019 is inloggen op het werkgeversportaal bij UWV alleen nog mogelijk met eHerkenning.

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: er is straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Verder lezen
20 juni 2019

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Alle werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming voor loondoorbetalingskosten bij ziekte. Dit staat in het Wetsvoorstel maatregelen bij ziekte en WIA dat Sociale Zaken ter consultatie heeft voorgelegd. Daarnaast wordt de beoordeling van de bedrijfsarts leidend over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op re-integratie (RIV-toets). Nu is het nog de verzekeringsarts die daar leidend in is. Bovendien wordt in de eerste vijf jaar het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde niet aangepast, omdat een herbeoordeling niet meer plaats mag vinden in die periode. Hierdoor zal de drempel naar werk voor een WIA-gerechtigde lager worden.

Verder lezen
16 mei 2019

Stemming Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) 20 mei

De Wet Arbeidsmarkt in balans moet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om mensen in vaste dienst te nemen. Hiertoe is een pakket aan maatregelen bedacht op het gebied van ontslagrecht, transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie.

Verder lezen
12 juni 2019

Deadline opgeven EBEX relatiemiddag: mis het niet!

U kunt uzelf en/of een klant uiterlijk tot en met vrijdag 14 juni a.s. opgeven. Laat deze unieke dag niet aan u voorbij gaan! Zeker voor relaties die van fietsen of wandelen houden is dit een unieke gelegenheid om (beter) kennis te maken met onze mensen en ons bedrijf.

Niemand minder dan Maarten Tjallingii (fietste t/m 2016 bij Team Lotto Jumbo en 4 jaar voor team Rabobank; won o.a. de Ronde van België, stond op het podium van Parijs-Roubaix en reed 5x de Giro, 3x de Tour de France en 3x de Vuelta) zal de dag begeleiden. Tussen al zijn huidige werkzaamheden van de Giro, Nederlands kampioenschap en Tour de France hebben we hem kunnen verbinden aan onze relatiemiddag.

Op 28 juni om 11:00u verwelkomen wij u in Dieren bij Polysport met koffie en vlaai. Vervolgens zal Maarten een presentatie geven over zijn ervaringen als prof wielrenner en relaties leggen met het bedrijfsleven en vitaliteit. Een door Josha (casemanager) zelfgemaakte gezonde snack zal u verrassen voordat u kunt gaan wandelen of fietsen!

Om 13:00u start de wielerclinic (gelieve eigen spullen/fiets mee te brengen). Maarten Tjallingii zal de clinic geven en er is begeleiding met een volgwagen aanwezig. Afhankelijk van de wens van de deelnemers zullen we rond de 40 km fietsen. Vanuit Polysport zijn wandeltochten door het mooie gebied van 4 tot 10 km te lopen.

Rond 16:00u is er gelegenheid tot douchen en staat er een pastabuffet klaar, waarna de dag zal worden afgesloten door Maarten (17:30). Uiteraard krijgt u van ons een passend geschenk als aandenken mee naar huis.

Bent u geïnteresseerd? Is een klant van u geïnteresseerd? Gelieve uiterlijk vrijdag 14 juni opgeven bij Stefanie@ebex.nl of Frans@ebex.nl.  

En wat het weer ook wordt: als u zich opgeeft, gaan wij er vanuit dat u ook komt. Wij maken vooraf kosten op basis van het aantal aanmeldingen namelijk.

Hopelijk tot de 28e !!

Verder lezen
16 mei 2019

Bijeenkomst 15 mei

Woensdag 15 mei waren er weer twee drukbezochte bijeenkomsten voor adviseurs georganiseerd. Tijdens deze sessies werd onder meer gesproken over de MKB Verzuim ontzorgverzekering, de WIA plannen die wel of niet doorgaan, de transitievergoeding en de Wet Arbeidsmarkt in balans.

Verder lezen
16 mei 2019

Uitnodiging Vitaliteitsevenement: u komt toch ook?

Drie weken terug heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor het vitaliteitsevenement op vrijdag 28 juni. Hiervoor willen wij u, een collega én/of een klant of prospect nogmaals van harte uitnodigen.

Deze dag start met een inspirerende presentatie van oud-profwielrenner Maarten Tjallingii. Hij vertelt onder meer over zijn carrière, de link tussen sport en verzuim en vitaliteit op de werkvloer.

Verder lezen
18 april 2019

Einde aan slapende dienstverbanden?

De afgelopen periode is het slapend houden van dienstverbanden weer volop in het nieuws. Werkgevers zijn verplicht om werknemers bij ziekte 104 weken het loon door te betalen. Daarnaast hebben deze werknemers recht op een transitievergoeding als zij na twee jaar dienstverband worden ontslagen. Niet alle werkgevers willen de zieke werknemer na de loondoorbetaling en eventuele kosten voor re-integratie ook nog een transitievergoeding betalen.

Verder lezen
18 april 2019

Komst Tulpenfonds: nieuwe zekerheid bij arbeidsongeschiktheid voor ondernemers?

De komst van het Tulpenfonds biedt ondernemers de kans om een basisvoorziening te ontvangen bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers. Echter raden wij aan goed naar de persoonlijke situatie te kijken en de premie tegen een mogelijke uitkering af te wegen. Afhankelijk van jouw risicoprofiel betaal je € 50,-, € 100,-, € 150,- of € 200,- per maand. Zo betaalt een mannelijke management consultant van 42 jaar bijvoorbeeld € 100,- per maand.

Verder lezen
18 april 2019

Minister Dekker vertrouwt op goed werknemerschap bij verzuimbegeleiding

Aanvullende wetgeving waar het gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding is vooralsnog niet opportuun, is de mening van Minister Dekker. Dat is te lezen in een eerste inventarisatie van ervaringen met de vorig jaar mei van kracht geworden AVG. De werkgever heeft een re-integratieplicht. Echter, hoeft hij niet te vragen naar arbeidsmogelijkheden?

Verder lezen
18 april 2019

Introductie Josha bij EBEX

Mijn naam is Josha Loth en ik werk sinds 16 april bij Ebex als casemanager. Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur.

Hiervoor heb ik ruim 16 jaar bij gemeente Apeldoorn gewerkt in functies binnen het HR-vak. Daarbij kwam ik dagelijks in aanraking met verzuimcasuïstiek. Het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers was hier een onderdeel van. Ik combineer graag het sociale met het zakelijke en ga voor resultaat.

Verder lezen
07 maart 2019

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Op 26 februari is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Verder lezen
21 maart 2019

Beveiligd mailen met ZIVVER

Sinds de invoering van de AVG in 2018 is privacy belangrijker dan ooit. Ook in de digitale wereld is een juiste omgang met persoonsgegevens van cruciaal belang. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijke fouten zoals foutgeadresseerde e-mails.

Omdat EBEX ook mailt met gevoelige informatie zoals personeelsgegevens en medische informatie, gaan wij gebruik maken van ZIVVER. Met behulp van ZIVVER kunnen berichten en bijlagen veilig worden verstuurd zodat wordt voorkomen dat gevoelige persoonsinformatie naar de verkeerde persoon wordt verstuurd. Op deze manier kan informatie veilig over het web worden verstuurd.

Verder lezen
21 maart 2019

Groeiende frustraties rondom PAWW

Zoals u weet is de Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) in het leven geroepen. De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Deze wettelijke uitkering is versoberd (van maximaal 38 maanden naar 24 maanden), maar het is dus mogelijk om deze versobering ‘bij te verzekeren’. Hiervoor is een Stichting in het leven geroepen die deze private aanvulling regelt. De duur van deze aanvulling is maximaal 14 maanden.

Verder lezen
06 maart 2019

Blog MKB-ontzorg-polis

Op 26 februari  verscheen een blog over de MKB-ontzorg-polis van Frans van Dillen. Achter de schermen zijn wij met Aevitae in overleg hoe wij dit product op de beste manier kunnen aanbieden. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Verder lezen
21 maart 2019

Uitbreiding casemanagement

Verheugd kunnen wij u mededelen dat wij door de aanhoudende groei van EBEX een extra casemanager aan hebben kunnen nemen. Zij zal op 16 april beginnen en heeft ruime ervaring als casemanager en als HR adviseur, zowel binnen de gemeente als binnen commerciële bedrijven. In één van de volgende nieuwsbrieven zal zij zich aan u voorstellen.

Verder lezen
20 februari 2019

Inloggen in Verzuimsignaal via app

Bij het inloggen in Verzuimsignaal wordt gebruik gemaakt van tweefactor-authenticatie. Dit houdt in dat naast een inlog met een gebruikersnaam en wachtwoord er nog een extra beveiliging is.

De meest gebruikte vorm om in te loggen is per sms. Omdat vanaf februari 2019 de kosten om per sms in te loggen worden doorbelast aan EBEX, is er ook de mogelijkheid om een authenticator app op de telefoon te installeren. Via deze app ontvang je een code om in te loggen in Verzuimsignaal ter vervanging van de sms-code.

Verder lezen
20 februari 2019

Arbeidsongevallen

Van de Nederlandse beroepsbevolking (circa 7 miljoen) krijgen meer dan 200.000 werknemers jaarlijks een arbeidsongeval (Bron: RIVM). Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van betaald werk. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO blijkt dat werknemers vaker een arbeidsongeval hebben dan ZZP-ers en ondernemers met personeel.

Verder lezen
20 februari 2019

Onderzoek WGA in- en uitstroom Achmea

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van Achmea onderzoek verricht naar de in- en uitstroom van WGA gerechtigden.

De conclusie van het onderzoek luidt “Achmea vergroot de kans op uitstroom vanuit de WGA, zowel naar herstel als naar de IVA, ten opzichte van publiek verzekerden. Achmea vergroot ook de kans op deelherstel van WGA’ers ten opzichte van publiek verzekerden.

Verder lezen
06 februari 2019

Fraude op verzuimverzekering: ken uw klant!

Hoeveel wordt gefraudeerd met verzuimverzekeringen is niet bekend. Maar dat het gebeurt, bewijst een casus die ons onlangs onder ogen kwam van de Rechtbank Maastricht.

Een werkgever deed een aanvraag voor een verzuimverzekering in 2009 en meldde daar een werknemer met een fors salaris op aan. Deze werknemer bleek in werkelijkheid geen werknemer te zijn, maar werd wel ziek gemeld. Werkgever en werknemer zaten beiden in het complot. Uiteindelijk is er meer dan 140.000,- uitgekeerd door verzekeraar totdat men erachter kwam dat het om een frauduleuze ziekmelding ging.

Verder lezen
06 februari 2019

Arbobalans 2018

Ieder jaar verschijnt de Arbobalans. Dit onderzoek wordt in opdracht van het Ministerie door TNO uitgevoerd en bevat interessante ontwikkelingen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo blijkt dat ZZP-ers minder verzuimen dan werknemers, het aantal burn-out klachten in 10 jaar is toegenomen van 11% naar 16% en werknemers steeds meer beeldschermwerk doen. Ziekteverzuim is, onder andere, (2x) hoger bij werknemers met een vast contract (t.o.v. een tijdelijk contract), hoger bij vrouwelijke werknemers, laagopgeleide werknemers en werknemers die gescheiden zijn.

Verder lezen
06 februari 2019

(On)zekerheden over MKB ontzorgpolis

Onlangs heeft de NVIA met Adfiz een interessante bijeenkomst georganiseerd, waar ook de Verzuim ontzorgpolis aan bod kwam. Deze Verzuimverzekering moet beschikbaar zijn per 2020. Verschillende partijen hebben zich middels een convenant gecommitteerd aan dit product. Waarschijnlijk zullen de volgende verzekeraars de polis gaan aanbieden: Achmea, Aegon, Allianz, Anker, ASR, Goudse, Nationale Nederlanden en Sazas. Toch bestaat er nog enige onduidelijkheid over deze polis. Zo is er niet duidelijk wat de exacte inhoud van de dekking is. Tussen de verschillende partijen (waar ook het Verbond en het Ministerie van SZW bij betrokken zijn) is afgesproken dat de polissen wel goed vergelijkbaar moeten zijn, maar de exacte dekking is voor zover wij weten niet vastgelegd.

Verder lezen
23 januari 2019

Samenwerking Fitale

Afgelopen september heeft Fitale een presentatie verzorgd over hun HR scan. EBEX onderschrijft de visie van Fitale om als adviseur steeds meer aan risicoadvisering te doen. Met de scan van Fitale kunt u hier invulling aan geven. Bovendien is het een extra verdienmodel (de adviseur ontvangt provisie). Voor meer informatie; zie de bijlage. Bij vragen kunt u altijd contact met ons of Fitale opnemen. Flyer Fitale

Verder lezen
23 januari 2019

BSN mag o.a. weer......

Met stille trom is de SUWI-wetgeving aangepast. Een belangrijk kritiekpunt rondom inkomensverzekeringen was dat de verzekeraars en adviseurs onvoldoende informatie mochten ontvangen om het risico in te kunnen schatten, maar ook bij de uitvoering van het uiteindelijk gesloten contract. De SUWI wetgeving verruimt per 1-1-2019 de mogelijkheden van deze informatie-uitwisseling. 

Verder lezen
09 januari 2019

Vacature casemanager

EBEX groeit. Na recente versterking van ons team door Stefanie Uenk en Robert van Eendenburg, zijn wij nu op zoek naar uitbreiding in de persoon van een ervaren casemanager WvP, ZW en WIA. De vacature is te vinden op onze website.

Neem gerust contact met ons op als u een geschikte kandidaat weet.

Verder lezen
09 januari 2019

Nog enkele plekken beschikbaar!

EBEX heeft kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Om deze reden organiseren wij regelmatig (kennis)bijeenkomsten, zowel voor adviseurs als voor werkgevers. Op 15 januari vindt weer een bijeenkomst plaats voor adviseurs. Er zijn nog enkele plekken. We starten om 13:00 uur en eindigen rond 16:00 uur op het kantoor in Apeldoorn.

Verder lezen
09 januari 2019

Verwarring door foutieve mail vanuit Nedasco over werkgeversportaal Xpert Suite/Verzuimexpert

Wij hebben van verschillende kanten vernomen dat er vanuit Nedasco e-mails met inloggegevens zijn verstuurd naar uw klanten over een nieuw werkgeversportaal. Deze mail had niet naar de EBEX klanten verstuurd moeten worden en  heeft in sommige gevallen tot verwarring geleid. Zoals u weet werken wij al sinds 1 januari 2017 samen met Aevitae in plaats van Nedasco. Bovendien werkt EBEX met Verzuimsignaal en niet met Xpert Suite of Verzuimexpert. Wij hebben navraag gedaan bij Nedasco en zij gaven ons de volgende uitleg.

Verder lezen
13 december 2018

Offertes aanvragen

U kunt nog steeds uw offertes en aanvragen indienen. Gelieve hiervoor deze link te gebruiken.

Zou u bij het insturen van de aanvraag van een polis zo vriendelijk willen zijn EBEX in CC mee te nemen, als u de aanvraag direct naar Aevitae stuurt? Op deze wijze kunnen wij de nieuwe relatie meteen in onze systemen invoeren.

Verder lezen
13 december 2018

Extra maand opzegtermijn

Eind november heeft u een overzicht ontvangen over de prolongatie/verlenging van de relaties die u bij EBEX en Aevitae heeft ondergebracht. De voorstellen zijn inmiddels ook naar u en/of de klant verstuurd.

Voor polissen met een opzegtermijn per 1-1-2019 heeft u tot 1-2-2019 om uw relatie te adviseren. Een eventuele opzegging wordt met terugwerkende kracht naar 1-1-2019 doorgevoerd. Hopelijk komen wij u hiermee tegemoet in deze drukke tijden.

Verder lezen
12 december 2018

Geplande bijeenkomsten

EBEX heeft kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Om deze reden organiseren wij regelmatig (kennis)bijeenkomsten, zowel voor adviseurs als voor werkgevers. Op 15 januari vindt weer een bijeenkomst plaats voor adviseurs. Er zijn nog enkele plekken. We starten om 13:00 uur en eindigen rond 16:00 uur.

Verder lezen
29 november 2018

Workshops voor werkgevers

Zoals u wellicht weet biedt EBEX elke relatie een kosteloze workshop verzuim aan ter waarde van € 325,-. De eerste workshop voor 2019 zal in de middag op 22 januari plaatsvinden van 13.30 tot circa 16.00 uur. Gelieve deelname op te geven bij Stefanie. Uiteraard kunt u met uw gewaardeerde klant meekomen. Een prima mogelijkheid om de band met uw huidige of nieuwe relatie te verstevigen!

Verder lezen
29 november 2018

Wij verwelkomen Robert van Eendenburg  

De komende periode zal Robert van Eendenburg het EBEX team komen versterken als (parttime) marketeer. Robert heeft veel ervaring op het gebied van ziekteverzuim, ZW en WIA vanuit zijn rol als HR- en plaatsvervangend casemanager en zal met name gaan werken aan het upgraden van het EBEX netwerk.

Verder lezen
28 november 2018

ZZP

Rond de ZZP'er heeft minister Koolmees ook plannen. Deze zijn in een vergevorderd stadium, met een driedeling in de doelgroep. Deze plannen botsen echter met ‘Europa’.  Daarom is op 26-11 bekend gemaakt dat er enige uitstel zal zijn tot 2022 alvorens er concrete aanpassing kan zijn.

Verder lezen
27 november 2018

Overname Engage Werkgeversadvies door Van Lanschot Chabot & Partners

Het is jullie vast niet ontgaan dat één van de BV’s van Janthony is verkocht. Het gaat om ENgage Werkgeversadvies B.V., dat per 1-1-2019 zal worden overgenomen door het intermediair Van Lanschot Chabot Mandema & Partners. Deze overname heeft geen gevolg voor EBEX. EBEX staat juridisch los van Engage en werkt met eigen personeel aan de uitvoering van het EBEX product voor het MKB.

Verder lezen
28 november 2018

Uitstel plannen Loon bij ziekte en WIA

Minister Koolmees had beloofd om voor de bespreking van de begroting van het ministerie van SZW op 29 november te komen met zijn plannen rond loondoorbetaling bij ziekte en de WIA. Echter, in een brief geeft hij aan dat dit niet gaat lukken; het pensioenakkoord heeft teveel tijd opgeslokt. Wel belooft hij dat de plannen voor de jaarwisseling gepresenteerd zullen worden.

De inhoud van deze plannen:

Verder lezen
14 november 2018

Unieke samenwerking met Maarten Tjallingii

EBEX heeft door de samenwerking met ex-profwielrenner Maarten Tjallingii de beschikking over een uniek product. Dit product past in de vitaliteitsgedachte die bij veel werkgevers hoog op de agenda staat. Succesvol zijn in je werk is topsport. Een gezonde geest zit in een vitaal lichaam.

Verder lezen
28 november 2018

Wist u dat.....

  • U en uw klanten ook los casemanagement kunnen afnemen (los van een polis) voor € 145, per medewerker per jaar? En dat u over het eerste jaar 5% provisie ontvangt over de contractwaarde?
  • EBEX voor u een aantrekkelijk aanbod kan doen om RI&E’s te laten toetsen/uitvoeren. Hiervoor ontvangt u 10% aanbrengfee.
  • Als uw relatie een contract opzegt bij EBEX, wij de regie op dossier kosteloos kunnen blijven voeren (uitloopdekking op de werkzaamheden van de casemanager)
Verder lezen
14 november 2018

Weet u dat.....

Regelmatig zullen wij u middels deze weg informeren over zaken rondom EBEX. In de praktijk merken wij dat het niet altijd duidelijk is wat de voordelen van het EBEX pakket zijn ten opzichte van andere aanbieders. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • De kosten van de arbeidsdeskundige inzet ook worden vergoed vanuit het EBEX tarief in de eerste 2 jaar (WvP)?
  • Iedere klant kosteloos gebruik kan maken van een workshop Verzuim. Deze workshop wordt gegeven i.s.m. Enkwest en representeert een waarde van € 325,-.
  • De begeleiding en uitvoering van de Ziektewet (voor eigenrisicodragers) ook inbegrepen zijn in het pakket?
Verder lezen
01 november 2018

Herpositionering Bovemij

U bent reeds door Aevitae en EBEX op de hoogte gebracht over de herpositionering van Bovemij. Hieronder wordt de stand van zaken weergegeven.

Verder lezen
01 november 2018

Implementatie Arbowet: onderzoek

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel om inzicht te krijgen in de kennis, houding en het gedrag ten opzichte van de gewijzigde Arbowet onder Arbo beïnvloeders bij bedrijven. Onder Arbo beïnvloeders wordt verstaan degene die invloed heeft op het arbobeleid binnen de organisatie, zoals eigenaren, bedrijfsleiders en medewerkers HR of P&O.

Verder lezen
01 november 2018

Begroting 2019

In september heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de begroting voor 2019 gepresenteerd. Wat hierin opvalt is dat de plannen rond de wijziging van loondoorbetaling voor MKB-werkgevers zijn vooruitgeschoven, evenals de plannen voor de verkorting van de WGA-eigenrisicoperiode.

Verder lezen
01 november 2018

Uitspraak transitievergoeding en verzuimbegeleiding van oudere werknemers

Sinds 2015 hebben werknemers recht op de transitievergoeding indien zij na een dienstverband van ten minste twee jaar worden ontslagen. Met deze vergoeding kunnen werknemers zich laten omscholen naar een andere baan. Ook werknemers bij wie na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden hebben recht op een transitievergoeding.

Verder lezen
03 oktober 2018

Uitbreiding van EBEX pakket

We hebben mooi nieuws: we gaan onze dienstverlening vanaf komend jaar uitbreiden, dankzij onze samenwerking met Enkwest!

In het ondersteuningspakket dat u heeft bij EBEX, zit onder andere het betaalde Enkwest abonnement. Dit abonnement wordt uitgebreid met korting op Enkwest opleidingen en het gratis bijwonen van een jaarlijks congres.

Verder lezen
06 september 2018

WHK premies 2019: weinig nieuws… vooralsnog

Begin september worden de WHK premies bekend gemaakt. Dit jaar is er bijzonder weinig nieuws te melden. Sterker nog: de parameters zijn gelijk gebleven. Enkele wijzigingen in de sectorpremies zijn er wel. Hier kunt u de parameters en premies bekijken. Tijdens de bijeenkomsten op 12 en 26 september zal verder worden ingegaan op de parameters. Wij verwachten komend jaar wel veel veranderingen te melden op dit gebied!

Verder lezen
03 oktober 2018

Stefanie komt EBEX versterken!

Door de aanhoudende groei, vragen vanuit adviseurs en klanten heeft EBEX besloten versterking te zoeken. Verheugd kunnen wij melden dat EBEX dit heeft gevonden in de persoon van Stefanie Uenk.

Verder lezen
06 september 2018

Extra opleidingsbijeenkomst

Wegens grote belangstelling voor de bijeenkomst op 12 september is op 26 september van 9:30u tot 12:00u een extra bijeenkomst gepland op het kantoor in Apeldoorn. Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u wel komen, meldt u dan nu aan voor de 26e bij Frans of Stefanie.

Verder lezen
28 juni 2018

Vrijwillige verzekering en DGA's

Uit bijgaande kamerbrief blijkt de noodzaak goed op te letten wanneer een ondernemer de (relatief dure) vrijwillige verzekeringen bij UWV voortzet. De brief beschrijft een casus waarbij een ondernemer zijn bedrijf omzet van eenmanszaak naar een BV, maar de vrijwillige verzekeringen laat doorlopen. Op een gegeven moment wordt de betrokkene ziek en kan geen aanspraak maken op een ZW uitkering, terwijl er wel premie is betaald.

Verder lezen
13 juni 2018

Toevoeging aan dienstverlening/kennispakket

Zoals u weet kunt u onder andere voor onderstaande inhoudelijke ondersteuning bij ons terecht. Sinds kort worden er met enige regelmaat Whitepapers over specifieke onderdelen geschreven (door Enkwest). Wij hebben besloten dit toe te voegen aan het pakket. Er zullen geen meerkosten aan verbonden zijn. Goed nieuws dus!

Verder lezen
28 juni 2018

Janthony en Frans fietsen voor het goede doel: helpt u mee?

Vitaliteitsmanagement, inzetbaarheid, preventief verzuimbeleid, sporten; allemaal termen die binnen verzuimland regelmatig de revue passeren. Zo blijven werknemers vitaal, gezond en langer inzetbaar.

Janthony en Frans hebben zich allebei het doel gesteld om medio september een uitdaging op de fiets aan te gaan voor een goed doel.

Verder lezen
31 mei 2018

ESF subsidieregeling

Het Europees Sociaal Fonds stelt subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid van personeel bij het MKB. Er zijn veel denkbare oplossingen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Verder lezen
13 juni 2018

Inlog Verzuimsignaal

Uit een analyse is gebleken dat veel adviseurs geen of weinig gebruik maken van de inlog in Verzuimsignaal. U kunt per relatie belangrijke verzuiminformatie uit dit systeem halen. Deze informatie kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een klantgesprek.

Verder lezen
28 juni 2018

Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vanaf 2019 krijgen partners onder andere een hele week geboorteverlof doorbetaald.

Verder lezen
30 mei 2018

Ebex verwerkingsverantwoordelijke

U en uw relaties zijn ongetwijfeld de afgelopen tijd meerdere keren met de (aangescherpte) verantwoordingsplicht vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) geconfronteerd. EBEX hecht uiteraard waarde aan de beveiliging van privacy gevoelige informatie van u en uw relaties.

Verder lezen
18 mei 2018

Nieuw kennisdocument Participatiewet

In 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heen een nieuw kennisdocument gepubliceerd. Bent u geinteresseerd? Ik kunt het document opvragen bij Frans van Dillen via frans@ebex.nl

Verder lezen
18 mei 2018

Kent u PAWW al?

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Deze wettelijke uitkering is onlangs versoberd (van maximaal 38 maanden naar 24 maanden), maar het is dus mogelijk om deze versobering ‘bij te verzekeren’. Hiervoor is een Stichting in het leven geroepen die deze private aanvulling regelt.  De duur van deze aanvulling is maximaal 14 maanden. De uitkering is, uiteraard, aan voorwaarden verbonden.

Verder lezen
18 mei 2018

Wijziging van de WGA-financiering

Het kabinet vindt het opnieuw tijd voor wijzigingen in de WGA-financiering. De meest in het oog springende ingreep is dat de risicoperiode van de WGA wordt verkort van tien naar vijf jaar. Het gevolg is dat het financiële risico dat werkgevers lopen en de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben als hun (ex-)werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden of zijn, wordt beperkt.

Verder lezen
01 mei 2018

Privacy aanpassingen Verzuimsignaal

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevens bescherming) van toepassing. EBEX is door Unit4, de maker van het programma Verzuimsignaal, op de hoogte gebracht dat dit voor nu twee gevolgen heeft.

Verder lezen
18 april 2018

Standpunt Verbond en Adfiz over AVG

In een circulaire onder verzekeraars is een standpunt ingenomen door het Verbond van Verzekeraars en Adfiz over de AVG. Hierin wordt geconcludeerd dat zowel de verzekeraar als de adviseur als "verwerkingsverantwoordelijke" moeten worden gezien bij het uitwisselen van persoonsgegevens. Conreet houdt dit, onder andere, in dat er geen verwerkersovereenkomst gesloten hoeft te worden tussen de genoemde partijen. Bijgaand de circulaire van het Verbond.

Standpunt Verbond en Adfiz over AVG

Verder lezen
18 april 2018

UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking gegaan. Men spreekt ook wel over de Modernisering van de ZW. De wet Bezava heeft als doel het beroep op de ZW en WIA instroom te beperken. UWV heeft een monitor ontwikkeld over de werking van de wet. Via bijgaande link kunt u het document lezen.

 

UWV Monitor Ziektewet

Bron: UWV

Verder lezen
18 april 2018

80 Procent leidinggevenden herkent dreigend langdurig verzuim te laat

Een onderzoek onder HR-professionals naar de wijze waarop werkgevers langdurig verzuim tegengaan levert opmerkelijke uitkomsten. Minder dan een derde van de organisaties voert proactief beleid om te hoge werkdruk te voorkomen. En slechts één op de vijf leidinggevenden is in staat om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen.

Verder lezen
05 april 2018

Zelfstandige of loondienstverband?

Volgens het CBS zijn er inmiddels in Nederland ruim 1 miljoen ZZP-ers: zelfstandigen zonder personeel. Mensen die “voor zichzelf” werken en werk doen in opdracht van hun opdrachtgever(s).

We hebben dus veel te maken met zzp’ers, maar  vaak bestaat er misverstand over de vraag of er nu echt sprake is van zelfstandigheid, of dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Verder lezen
21 maart 2018

27 maart beperkt bereikbaar

Aangezien er groot onderhoud aan ons netwerk (internet en telefoon) zal worden gepleegd, zijn wij dinsdag de 27e maart beperkt bereikbaar. Wij hopen op uw begrip. 

Verder lezen
21 maart 2018

Steeds grotere druk op Koolmees om plannen loondoorbetaling te herzien

Het kabinetsplan voor een kortere loonbetaling bij ziekte moet flink op de schop, zo luidt zo langzamerhand de consensus onder experts en polderpartijen. Het was bedoeld om kleine werkgevers vanaf 2020 te ontzien in hun verstikkende zorgplicht jegens zieke werknemers, maar dreigt diezelfde ondernemers alleen maar op meer kosten te jagen, waarschuwen experts al enige tijd. Zaterdag zei ook de laatste grote voorvechter van het plan, werkgeversorganisatie MKB-Nederland, dat het onuitvoerbaar is.

Bron: FD

Verder lezen
07 maart 2018

Linkedin artikelen Janthony

Wist u dat Janthony met enige regelmaat interessante artikelen op Linkedin plaatst? Bijgaand de link naar zijn meest recente artikel over de AFM en AOV's.

 

https://www.linkedin.com/pulse/afm-en-aov-geen-toezicht-meer-nodig-janthony-wielink/ 

Verder lezen
07 maart 2018

AVG

Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen bij het verwerken van persoonsgegevens. EBEX is druk doende te voldoen aan deze wetgeving. Het is van belang om onderscheid te maken tussen een gegevensverwerker en een verantwoordelijke opdrachtgever.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 3: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in drie nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrieven las u over de wijzigingen van de WIA voor werkgevers. In dit deel gaan we dieper in op de plannen voor aanpassingen in de WIA die vooral arbeidsongeschikte werknemers zullen raken.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 1: Loondoorbetaling bij ziekte

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In het eerste deel buigen we ons over de wijziging van de loondoorbetaling bij ziekte.

Verder lezen
13 december 2017

Premiebrieven WHK

De brieven WHK (Werkhervattingskas) zijn weer binnen waar de ZW en WGA premies van uw klanten in staan voor 2018. Vraag deze op bij uw klant en controleer of de uitgangspunten juist zijn.

Verder lezen
07 maart 2018

Even voorstellen: Monique Schutte

Verheugd kunnen wij u mededelen dat Monique Schutte op 1 maart als casemanager bij EBEX is begonnen. Hierbij een korte introductie. 

Graag stel ik mezelf kort aan u voor. Mijn naam is Monique Schutte-Navis en sinds 1 maart jl. ben ik de nieuwe casemanager voor EBEX. 

Met veel plezier ga ik deze nieuwe uitdaging aan. Ik heb hiervoor 17 jaar gewerkt bij een landelijke arbodienst in verschillende functies,

Verder lezen
01 november 2017

Veel werkgevers niet bekend met subsidieregelingen

Ongeveer een kwart van de organisaties (28%) maakt in 2016 gebruik van 1 of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken (figuur 3). Loonkostensubsidie of loondispensatie (11%) en korting of vrijstelling van premies voor sociale verzekeringen (11%) komen het vaakst voor.

Verder lezen
13 december 2017

Trage uitvoering regeerakkoord

Minister Koolmees geeft als reactie op één van de plannen uit het regeerakkoord aan dat dat onderdeel is van een samenhangend pakket van maatregelen met ingangsdatum 1-1-2020.

Verder lezen
22 februari 2018

Transitievergoeding ontslag zieke werknemer per 2020

Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in antwoord op Kamervragen. Na het aantreden van het kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer gestart. Inmiddels is ook, in samenspraak met het UWV, de ministeriële regeling verder uitgewerkt. Recent heeft de minister aan UWV gevraagd om een uitvoeringstoets uit te brengen op de lagere regelgeving. Medio maart verwacht Koolmees een reactie. 

Verder lezen
22 februari 2018

Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld

Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp'ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekendgemaakt.

Verder lezen
29 november 2017

Nieuwe EBEX adviseurs

Naar aanleiding van onze kennismakingsessies en recente bezoeken heeft EBEX vijf nieuwe adviseurs aan zich kunnen binden in de afgelopen tijd. Benieuwd wie en welke bedrijven het zijn?

Verder lezen
22 februari 2018

Arbeidsongeschiktheidscriterium WIA

Naar aanleiding van een artikel in Trouw heeft de heer Van Dijk (SP) een brief gevraagd over het voorstel in het Regeerakkoord dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WIA wordt aanpast. Door nieuwe plannen gaat 9% van WGA 80-100 naar < 35 (aldus de steekproef).

Verder lezen
19 oktober 2017

Geen verplichte AOV

Velen hadden verwacht dat er een regeling zou komen voor ZZP-ers zodat zij verplicht verzekerd zouden worden tegen arbeidsongeschiktheid. Echter, ...

Verder lezen
07 februari 2018

LKV en LIV: nog een lange weg te gaan?

De Wet tegemoetkoming loondomein is met de komst van de Loonkostenvoordelen en het Jeugd lage-inkomensvoordeel per 2018 compleet in werking getreden. De wet moet de vormgeving van premiekortingen vereenvoudigen, maar zorgt daarbij weer voor nieuwe ingewikkeldheden. In deze nieuwsbrief staan we stil bij de knelpunten van de nieuwe subsidieregelingen.

Verder lezen
19 oktober 2017

Positieve punten regeerakkoord

Naast de kritische noten op het regeeerakkoord zijn er zeker ook positieve zaken te noemen voor de MKB-er op inkomensvlak. Met name vanuit de werkgever gezien:

Verder lezen
29 november 2017

Stilte na regeerakkoord

In één van de andere items kunt u een uitwerking lezen over het Regeerakkoord. De voorstellen moeten nog worden uitgewerkt en wet- en regelgeving moet worden gemaakt en goedgekeurd.

Verder lezen
07 februari 2018

Jaarplanning SZW

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzocht een jaarplanning op te stellen voor 2018.

In de concept jaarplanning treft u brieven, wetsvoorstellen en andere stukken aan die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht om in 2018 naar de Tweede Kamer te verzenden. Het gaat hier om een eerste inschatting: zaken kunnen door ontwikkelingen nog wijzigen. Het kan zijn dat de daadwerkelijke verzending van de stukken op een ander moment geschiedt. In de jaarplanning staat het onderwerp "Loondoorbetaling bij ziekte" en "WIA maatregelen" gepland in Q3 van dit jaar.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 2: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrief las u over de wijziging van de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. In het tweede deel buigen we ons over de belangrijkste wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voor werkgevers.

Verder lezen
07 februari 2018

Werkgevers willen uitstel privacywet AVG

Als het aan de werkgeverspartijen MKB-Nederland en VNO-NCW ligt, wordt de nieuwe privacywet AVG niet direct gehandhaafd na invoering per 25 mei. In plaats daarvan moet er meer worden ingezet op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder lezen
04 oktober 2017

Uitnodiging

Op 11 oktober en 1 november hebben wij netwerk/kennissessies georganiseerd voor geïnteresseerde nieuwe EBEX adviseurs. U kunt zich nog aanmelden, want er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

Verder lezen
24 januari 2018

Nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvragen: geef ze svp ook aan EBEX door. 

In de afgelopen weken zijn wij een paar keer positief verrast door Aevitae dat wij een nieuwe klant hadden, zonder dat we het wisten. De aanvraag was direct ingestuurd bij Aevitae. Op zich een welkom bericht natuurlijk. Echter, is het aan te raden EBEX in CC mee te nemen bij de aanvraag. Zodra wij een aanvraag hebben, kunnen we namelijk de klant ook in onze systemen inrichten (o.a. Verzuimsignaal) en de klant van een inlog voorzien. Zo kan de klant ziek- en hersteldmeldingen doorgeven. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Verder lezen
04 oktober 2017

Korting op WHK tool van Enkwest voor EBEX adviseurs

Het is 1 oktober geweest en dat betekent dat werkgevers hun keuze hebben gemaakt voor Ziektewet- en WGA-eigenrisicodragerschap. Er komt nu een nieuw keuzemoment voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn. Werkgevers ontvangen verlengingsvoorstellen voor hun ERD-verzekeringen. Bij de beoordeling hiervan kan de WHK2018 tool van Enkwest u ondersteunen.

Verder lezen
15 november 2017

Opvragen offertes

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag via welke weg EBEX offertes opgevraagd kunnen worden. Door het invullen van bijgaande link, ontvangt u binnen enkele dagen offertes van de verschillende risicodragers.

Verder lezen
24 januari 2018

Alleen Casemanagement? Geef de ziekmelding ook bij de verzekeraar door!

EBEX krijgt steeds vaker de vraag: kunnen wij ook het casemanagement pakket los afnemen, zonder polis. Dit is mogelijk! Vaak wordt dan elders een verzuim en/of WIA verzekering gesloten. Als er een werknemer ziek is, is het van groot belang dat de melding ook bij de verzekeraar wordt gedaan! Vaak hanteren verzekeraars een termijn van 2 dagen om de melding te doen. EBEX rapporteert de meldingen wel, alleen maandelijks achteraf. Verzekeraars accepteren dan soms de melding niet meer. Het is dus praktisch om ook de polis via ons bij Aevitae onder te brengen. Bovendien scheelt het in het tarief: De kosten van los casemanagement zijn namelijk € 145,- per medewerker per jaar en met polis betaalt u slechts € 110,- per medewerker per jaar.

Verder lezen
15 november 2017

Herinnering naverrekening

Wij willen u nog een keer herinneren aan het aanleveren van de naverrekening bij Nedasco over 2016. Volgende week maakt Nedasco de balans op. Werkgevers hebben nog tot woensdag a.s. (22 november) de gegevens aan te leveren. Als de gegevens dan niet zijn aangeleverd, gaan we naverrekenen op basis van de bij ons bekende gegevens (stand 1 januari 2017) en zullen wij de instructies van de risicodragers op moeten volgen.

Verder lezen
24 januari 2018

EBEX bijeenkomsten

Op 13 en 14 februari vinden er weer EBEX bijeenkomsten plaats. Op 13 februari zal er een workshop voor nieuwe klanten worden gehouden. Op 14 februari organiseren wij inhoudelijke sessies over de Wft Inkomen Permanente Educatie. Heeft u, of uw klant, zich nog niet opgegeven? Doe dit door een mail te sturen naar frans@ebex.nl.  

Verder lezen
04 oktober 2017

Aandacht voor naverrekening 2016!

Bij de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco als laatste actie de naverrekening op zich neemt over 2016. Nedasco heeft van een groot deel nog geen reactie ontvangen op het verzoek gegevens aan te leveren. Wij vragen u uw relaties hier actief op te wijzen.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 4: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door en bekijken wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrieven las u over de wijzigingen van de loondoorbetaling en de WIA. In dit deel gaan we dieper in op een aantal plannen voor aanpassingen in het ontslag- en arbeidsrecht.

Verder lezen
20 september 2017

Naverrekening

Hierbij doen wij een verzoek om uw relaties te wijzen op het aanleveren van de gevraagde gegevens voor de naverrekening. 

Verder lezen
11 januari 2018

Opvragen werknemersinformatie

Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen, zijn we druk bezig de nieuwe klanten te voorzien van bevestigingsbrieven, inlogcodes voor Verzuimsignaal etc. In sommige gevallen hebben wij nog niet alle gegevens en deze zullen we, als dat nodig is, bij u opvragen. Het betreft dan meestal het importbestand van Verzuimsignaal. Wij zullen de informatie al zoveel als mogelijk in het bestand invullen, zodat er alleen ontbrekende gegevens hoeven te worden aangevuld. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verder lezen
10 januari 2018

Privacy

Op 10 januari is vanuit Unit4 (leverancier van Verzuimsignaal) een webinar over privacy gegeven. Ook de gevolgen die dit heeft voor het gebruik van het systeem Verzuimsignaal kwam aan de orde. De belangrijkste zaken willen wij graag met jullie delen.

 

Onze conclusie is dat wij (en Unit4) momenteel qua inrichting aan de wetgeving voldoen. Echter, bestaat de mogelijkheid dat voor 25 mei een aantal praktische zaken gaan wijzigen door veranderende wetgeving rond AVG.

 

Hierbij kunt u denken aan:

Verder lezen
06 september 2017

Kennis/netwerk bijenkomst 13 september

Aangezien voor de bijeenkomst van 13 september in de middag veel animo is, hebben wij tevens een ochtendsessie van 9.30 tot circa 12.30 gepland. Uiteraard ligt de nadruk op de nieuwe ontwikkelingen in de markt, o.a. de nieuwe parameters.

Verder lezen
06 september 2017

Reparatieregeling ex- WGA – eigenrisicodragers

Minister Asscher gaat het voor een aantal werkgevers eenmalig mogelijk maken om de anti-duiventil regeling uit de WIA-wetgeving te omzeilen. Werkgevers waarvan begin dit jaar tegen hun wil het eigenrisicodragerschap is beëindigd, hoeven daardoor niet eerst drie jaar publiek verzekerd te zijn voordat zij weer eigenrisicodrager mogen worden.

Per 2017 is in de WGA-financiering het WGA-flex-risico samengevoegd met het WGA-vast-risico. Vanaf dat moment zijn werkgevers publiek verzekerd of eigenrisicodrager voor hun volledige WGA-risico.

Verder lezen
06 september 2017

Loondoorbetalingsverplichting en cao

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de het Burgerlijk wetboek is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen.

Verder lezen
23 augustus 2017

Janthony schrijft op LinkedIn

Uiteraard vindt u Janthony op Linkedin. Maar wat u wellicht nog niet weet: hij schrijft ook regelmatig inhoudelijke artikelen met praktische tips over ons vak.

Verder lezen
23 augustus 2017

Inzetbaar: Verzuim en zorgverzekering in één

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een nieuw, innovatief product: Inzetbaar.

Inzetbaar is een verzuimverzekering, inclusief de dekking van aanvullende zorgelementen. Denk hierbij aan fysiotherapie, arbeidsgerelateerde psychologische hulp, regres bij aansprakelijkheid etc.

Verder lezen
12 juli 2017

Second opinion: dure verplichting?

In de nieuwe Arbowet is onder andere vastgelegd dat de werknemer recht heeft op een second opinion door een andere bedrijfsarts. De werkgever moet voor de kosten van de second opinion opdraaien. In de praktijk zal dit een tijdsintensieve actie worden in verband met...

Verder lezen
12 juli 2017

Privacy en vastleggen deelnemer gegevens

Zoals wellicht bekend is het onderwerp “privacy” binnen ons werkgebied een veelbesproken issue. Met name de vraag welke informatie wel of niet mag worden vastgelegd (en door wie) is een onderwerp waar veel partijen mee worstelen.

Verder lezen
28 juni 2017

Inzetbaar

Op 22 juni hebben EBEX en Aevitae een voor MKB-adviseurs unieke productcombinatie gepresenteerd: Inzetbaar. Een heldere en uit te leggen combinatie van de verzuimverzekering en de collectieve zorgverzekering. Met voordeel voor de werkgever en de werknemer.

Verder lezen
28 juni 2017

Checklist Arbowetgeving

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowetgeving. De wijzigingen moeten leiden tot betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van de werknemers, meer preventie op het werk, een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Verder lezen
15 juni 2017

Wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 zal de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) worden aangepast. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

Verder lezen
01 juni 2017

Werkwijzer Poortwachter

Aan het einde van het tweede jaar van loondoorbetaling bij ziekte mogen de werkgever en zijn zieke werknemer re-integratie-examen doen. De beoordelaar is UWV en het ingeleverde examen het re-integratieverslag. Bij een onvoldoende volgt er een loonsanctie. Aangezien deze maximaal een jaar kan duren is het van belang om

Verder lezen
16 mei 2017

Kortingscalculator

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft samen met de Belastingdienst een rekenhulp ontwikkeld. Met deze calculator kan een werkgever berekenen op hoeveel premiekorting er recht is bij het in dienst nemen of houden van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder lezen
04 mei 2017

Workshop werkgevers 17 mei

Op woensdag 17 mei organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom. Wij raden u aan uw relaties te adviseren gebruik te maken van deze workshop! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar men leert ook onze organisatie en mensen kennen.

Verder lezen
18 mei 2017

Checklist voor de Arbo-aanpassingen

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowetgeving. De wijzigingen moeten leiden tot betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van de werknemers, meer preventie op het werk, een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Verder lezen
04 mei 2017

Extra dienst: de RI&E

EBEX is een samenwerking aangegaan met VBA Adviseurs: specialisten in het vervaardigen van RI&E’s. Hierover hebben wij een kennissessie gehouden en een aantal adviseurs hebben gevraagd een aanbieding vanuit VBA te maken voor de EBEX klanten.

Verder lezen
03 mei 2017

CAO nieuws

Onlangs is er een nieuwe cao voor Wonen uitgebracht met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018. Hierin zijn diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van de cao die liep van 2008 tot 2011. Zo is de loondoorbetalingsplicht teruggebracht van

Verder lezen
20 april 2017

WGA: in rustig vaarwater of de boot gemist?

Begin deze maand liet het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid weten hoe de Ziektewet- en WGA-markt zich per 1 januari jl. hebben ontwikkeld. De afname van het aantal WGA-eigenrisicodragers is fors; van 13,7% van de werkgevers in 2016 naar 6,7% van de werkgevers begin 2017. Met andere woorden de private verzekeraars hebben hun klantenbestand op de WGA-portefeuille zien halveren.

Verder lezen
20 april 2017

Compensatie transitievergoeding later

De vaste commissie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wil dat het voorstel om de transitievergoeding bij ziekte te compenseren controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat in ieder geval tot nadat de kabinetsformatie succesvol is afgerond er geen behandeling van het voorstel plaatsvindt. Na het aantreden van een nieuw kabinet houdt de Kamer eerst een debat over de regeringsverklaring.

Verder lezen
19 april 2017

Nieuwe EBEX brochure en productkaart

Onlangs heeft EBEX een nieuwe brochure, productkaart en website geïntroduceerd. Op 17 januari heeft u uw inloggegevens ontvangen om bij het afgeschermde deel te komen van de site. U kunt vanaf heden ook de brochure en productkaart in PDF formaat downloaden, nadat u bent ingelogd. 

Verder lezen
19 april 2017

Workshop werkgevers 17 mei

Op woensdag 17 mei organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom. Wij raden u aan uw relaties te adviseren gebruik te maken van deze workshop! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar men leert ook onze organisatie en mensen kennen.

Verder lezen
14 april 2017

EBEX verzekert reuzenpanda’s

Het kan u haast niet ontgaan zijn. De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya zijn onlangs in Nederland aangekomen. Binnenkort zitten ze op hun vaste werkplek, Oudehands Dierenpark in Rhenen. Rhenen en omgeving stond vorige week dan ook op z’n kop. Het grote (financiële) belang van de gezondheid van deze dieren raakt ook het in Rhenen gevestigde Alfisure.
Verder lezen
05 april 2017

De nieuwe Arbowet

Per 1-7-2017 zal de nieuwe Arbowet ingaan. Vanaf 1-7 hebben organisaties een jaar de tijd aan de nieuwe wet te voldoen. Voor werkgevers betekent dit een extra verantwoordelijkheid, waar EBEX hen bij faciliteert waar nodig.

EBEX heeft deze wet bestudeerd en in kaart gebracht;

Verder lezen
05 april 2017

Adviseurs en privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels ook de doelgroep van de adviseurs Inkomensverzekeringen ontdekt. Zoals jullie weten gaat er veel privacy-gevoelige informatie rond in ons vakgebied. En niet alles gaat daarbij even goed.

Verder lezen
05 april 2017

RI&E voor uw klanten!

In de nieuwe Arbowet wordt veel aandacht besteed aan preventie. Ook een actuele RI&E hoort bij dit beleid. EBEX is een samenwerking aangegaan met VBA Adviseurs

Verder lezen
22 maart 2017

Internetconsultatie

Deze maand is een internetconsultatie voorgelegd over een opmerkelijk voorstel van demissionair minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Asscher.

Verder lezen
22 maart 2017

Workshop EBEX-klanten 18 april

Op dinsdag 18 april organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom.

Verder lezen
09 maart 2017

Naverrekening over 2016

In de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco de naverrekening nog voor haar rekening neemt.

Rond deze tijd gaat Nedasco hiermee beginnen. Niet de tussenpersoon, maar de werkgever zal een uitvraag krijgen vanuit het Nedasco systeem. Om verwarring te voorkomen willen we u alvast mededelen dat 

Verder lezen
09 maart 2017

Overvoer van Nedasco naar Aevitae

Aevitae is momenteel druk bezig om de EBEX polissen op te maken.

Alle basisgegevens heeft Aevitae reeds in het systeem staan (werkgeverinfo, dekkingsgegevens etc.). Zodra er een

Verder lezen
16 januari 2017

Opleidingsmiddag dinsdag 10 januari

Afgelopen maand vond er weer een opleidingsmiddag plaats voor alle EBEX-adviseurs. Het was een interessante middag waarin veel nieuwe inzichten en uitdagingen werden uitgelicht en er vragen werden beantwoord over de nieuwe samenwerking met Aevitae. De inhoud van deze vragen en antwoorden heeft Frans vorige week al naar alle adviseurs op de mail gezet.

Verder lezen
15 januari 2017

EBEX groeit naar 31 kantoren

Serviceprovider Ebex werkt een jaar na de start samen met 31 kantoren. Ebex is gespecialiseerd in inkomensverzekeringen; binnenkort wordt een eerste mantelovereenkomst gesloten voor een specifieke doelgroep.

Verder lezen
243