Contact
szw

In 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heen een nieuw kennisdocument gepubliceerd. Bent u geinteresseerd? Ik kunt het document opvragen bij Frans van Dillen via frans@ebex.nl

243