Contact

Als kennisleverancier houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de, soms complexe, wereld van ziekteverzuim en inkomensverzekeringen. Lees hier het laatste nieuws binnen dit vakgebied!

13 december 2017

Premiebrieven WHK

De brieven WHK (Werkhervattingskas) zijn weer binnen waar de ZW en WGA premies van uw klanten in staan voor 2018. Vraag deze op bij uw klant en controleer of de uitgangspunten juist zijn.

Verder lezen
13 december 2017

Trage uitvoering regeerakkoord

Minister Koolmees geeft als reactie op één van de plannen uit het regeerakkoord aan dat dat onderdeel is van een samenhangend pakket van maatregelen met ingangsdatum 1-1-2020.

Verder lezen
29 november 2017

Nieuwe EBEX adviseurs

Naar aanleiding van onze kennismakingsessies en recente bezoeken heeft EBEX vijf nieuwe adviseurs aan zich kunnen binden in de afgelopen tijd. Benieuwd wie en welke bedrijven het zijn?

Verder lezen
29 november 2017

Stilte na regeerakkoord

In één van de andere items kunt u een uitwerking lezen over het Regeerakkoord. De voorstellen moeten nog worden uitgewerkt en wet- en regelgeving moet worden gemaakt en goedgekeurd.

Verder lezen
15 november 2017

Opvragen offertes

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag via welke weg EBEX offertes opgevraagd kunnen worden. Door het invullen van bijgaande link, ontvangt u binnen enkele dagen offertes van de verschillende risicodragers.

Verder lezen
15 november 2017

Herinnering naverrekening

Wij willen u nog een keer herinneren aan het aanleveren van de naverrekening bij Nedasco over 2016. Volgende week maakt Nedasco de balans op. Werkgevers hebben nog tot woensdag a.s. (22 november) de gegevens aan te leveren. Als de gegevens dan niet zijn aangeleverd, gaan we naverrekenen op basis van de bij ons bekende gegevens (stand 1 januari 2017) en zullen wij de instructies van de risicodragers op moeten volgen.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 4: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door en bekijken wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrieven las u over de wijzigingen van de loondoorbetaling en de WIA. In dit deel gaan we dieper in op een aantal plannen voor aanpassingen in het ontslag- en arbeidsrecht.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 3: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in drie nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrieven las u over de wijzigingen van de WIA voor werkgevers. In dit deel gaan we dieper in op de plannen voor aanpassingen in de WIA die vooral arbeidsongeschikte werknemers zullen raken.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 2: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrief las u over de wijziging van de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. In het tweede deel buigen we ons over de belangrijkste wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voor werkgevers.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 1: Loondoorbetaling bij ziekte

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In het eerste deel buigen we ons over de wijziging van de loondoorbetaling bij ziekte.

Verder lezen
01 november 2017

Veel werkgevers niet bekend met subsidieregelingen

Ongeveer een kwart van de organisaties (28%) maakt in 2016 gebruik van 1 of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken (figuur 3). Loonkostensubsidie of loondispensatie (11%) en korting of vrijstelling van premies voor sociale verzekeringen (11%) komen het vaakst voor.

Verder lezen
19 oktober 2017

Geen verplichte AOV

Velen hadden verwacht dat er een regeling zou komen voor ZZP-ers zodat zij verplicht verzekerd zouden worden tegen arbeidsongeschiktheid. Echter, ...

Verder lezen
19 oktober 2017

Positieve punten regeerakkoord

Naast de kritische noten op het regeeerakkoord zijn er zeker ook positieve zaken te noemen voor de MKB-er op inkomensvlak. Met name vanuit de werkgever gezien:

Verder lezen
04 oktober 2017

Uitnodiging

Op 11 oktober en 1 november hebben wij netwerk/kennissessies georganiseerd voor geïnteresseerde nieuwe EBEX adviseurs. U kunt zich nog aanmelden, want er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

Verder lezen
04 oktober 2017

Korting op WHK tool van Enkwest voor EBEX adviseurs

Het is 1 oktober geweest en dat betekent dat werkgevers hun keuze hebben gemaakt voor Ziektewet- en WGA-eigenrisicodragerschap. Er komt nu een nieuw keuzemoment voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn. Werkgevers ontvangen verlengingsvoorstellen voor hun ERD-verzekeringen. Bij de beoordeling hiervan kan de WHK2018 tool van Enkwest u ondersteunen.

Verder lezen
04 oktober 2017

Aandacht voor naverrekening 2016!

Bij de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco als laatste actie de naverrekening op zich neemt over 2016. Nedasco heeft van een groot deel nog geen reactie ontvangen op het verzoek gegevens aan te leveren. Wij vragen u uw relaties hier actief op te wijzen.

Verder lezen
20 september 2017

Naverrekening

Hierbij doen wij een verzoek om uw relaties te wijzen op het aanleveren van de gevraagde gegevens voor de naverrekening. 

Verder lezen
06 september 2017

Kennis/netwerk bijenkomst 13 september

Aangezien voor de bijeenkomst van 13 september in de middag veel animo is, hebben wij tevens een ochtendsessie van 9.30 tot circa 12.30 gepland. Uiteraard ligt de nadruk op de nieuwe ontwikkelingen in de markt, o.a. de nieuwe parameters.

Verder lezen
06 september 2017

Reparatieregeling ex- WGA – eigenrisicodragers

Minister Asscher gaat het voor een aantal werkgevers eenmalig mogelijk maken om de anti-duiventil regeling uit de WIA-wetgeving te omzeilen. Werkgevers waarvan begin dit jaar tegen hun wil het eigenrisicodragerschap is beëindigd, hoeven daardoor niet eerst drie jaar publiek verzekerd te zijn voordat zij weer eigenrisicodrager mogen worden.

Per 2017 is in de WGA-financiering het WGA-flex-risico samengevoegd met het WGA-vast-risico. Vanaf dat moment zijn werkgevers publiek verzekerd of eigenrisicodrager voor hun volledige WGA-risico.

Verder lezen
06 september 2017

Loondoorbetalingsverplichting en cao

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de het Burgerlijk wetboek is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen.

Verder lezen
23 augustus 2017

Janthony schrijft op LinkedIn

Uiteraard vindt u Janthony op Linkedin. Maar wat u wellicht nog niet weet: hij schrijft ook regelmatig inhoudelijke artikelen met praktische tips over ons vak.

Verder lezen
23 augustus 2017

Inzetbaar: Verzuim en zorgverzekering in één

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een nieuw, innovatief product: Inzetbaar.

Inzetbaar is een verzuimverzekering, inclusief de dekking van aanvullende zorgelementen. Denk hierbij aan fysiotherapie, arbeidsgerelateerde psychologische hulp, regres bij aansprakelijkheid etc.

Verder lezen
12 juli 2017

Second opinion: dure verplichting?

In de nieuwe Arbowet is onder andere vastgelegd dat de werknemer recht heeft op een second opinion door een andere bedrijfsarts. De werkgever moet voor de kosten van de second opinion opdraaien. In de praktijk zal dit een tijdsintensieve actie worden in verband met...

Verder lezen
12 juli 2017

Privacy en vastleggen deelnemer gegevens

Zoals wellicht bekend is het onderwerp “privacy” binnen ons werkgebied een veelbesproken issue. Met name de vraag welke informatie wel of niet mag worden vastgelegd (en door wie) is een onderwerp waar veel partijen mee worstelen.

Verder lezen
28 juni 2017

Inzetbaar

Op 22 juni hebben EBEX en Aevitae een voor MKB-adviseurs unieke productcombinatie gepresenteerd: Inzetbaar. Een heldere en uit te leggen combinatie van de verzuimverzekering en de collectieve zorgverzekering. Met voordeel voor de werkgever en de werknemer.

Verder lezen
28 juni 2017

Checklist Arbowetgeving

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowetgeving. De wijzigingen moeten leiden tot betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van de werknemers, meer preventie op het werk, een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Verder lezen
15 juni 2017

Wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 zal de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) worden aangepast. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

Verder lezen
01 juni 2017

Werkwijzer Poortwachter

Aan het einde van het tweede jaar van loondoorbetaling bij ziekte mogen de werkgever en zijn zieke werknemer re-integratie-examen doen. De beoordelaar is UWV en het ingeleverde examen het re-integratieverslag. Bij een onvoldoende volgt er een loonsanctie. Aangezien deze maximaal een jaar kan duren is het van belang om

Verder lezen
16 mei 2017

Kortingscalculator

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft samen met de Belastingdienst een rekenhulp ontwikkeld. Met deze calculator kan een werkgever berekenen op hoeveel premiekorting er recht is bij het in dienst nemen of houden van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder lezen
04 mei 2017

Workshop werkgevers 17 mei

Op woensdag 17 mei organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom. Wij raden u aan uw relaties te adviseren gebruik te maken van deze workshop! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar men leert ook onze organisatie en mensen kennen.

Verder lezen
18 mei 2017

Checklist voor de Arbo-aanpassingen

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowetgeving. De wijzigingen moeten leiden tot betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van de werknemers, meer preventie op het werk, een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Verder lezen
04 mei 2017

Extra dienst: de RI&E

EBEX is een samenwerking aangegaan met VBA Adviseurs: specialisten in het vervaardigen van RI&E’s. Hierover hebben wij een kennissessie gehouden en een aantal adviseurs hebben gevraagd een aanbieding vanuit VBA te maken voor de EBEX klanten.

Verder lezen
03 mei 2017

CAO nieuws

Onlangs is er een nieuwe cao voor Wonen uitgebracht met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018. Hierin zijn diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van de cao die liep van 2008 tot 2011. Zo is de loondoorbetalingsplicht teruggebracht van

Verder lezen
20 april 2017

WGA: in rustig vaarwater of de boot gemist?

Begin deze maand liet het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid weten hoe de Ziektewet- en WGA-markt zich per 1 januari jl. hebben ontwikkeld. De afname van het aantal WGA-eigenrisicodragers is fors; van 13,7% van de werkgevers in 2016 naar 6,7% van de werkgevers begin 2017. Met andere woorden de private verzekeraars hebben hun klantenbestand op de WGA-portefeuille zien halveren.

Verder lezen
20 april 2017

Compensatie transitievergoeding later

De vaste commissie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wil dat het voorstel om de transitievergoeding bij ziekte te compenseren controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat in ieder geval tot nadat de kabinetsformatie succesvol is afgerond er geen behandeling van het voorstel plaatsvindt. Na het aantreden van een nieuw kabinet houdt de Kamer eerst een debat over de regeringsverklaring.

Verder lezen
19 april 2017

Nieuwe EBEX brochure en productkaart

Onlangs heeft EBEX een nieuwe brochure, productkaart en website geïntroduceerd. Op 17 januari heeft u uw inloggegevens ontvangen om bij het afgeschermde deel te komen van de site. U kunt vanaf heden ook de brochure en productkaart in PDF formaat downloaden, nadat u bent ingelogd. 

Verder lezen
19 april 2017

Workshop werkgevers 17 mei

Op woensdag 17 mei organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom. Wij raden u aan uw relaties te adviseren gebruik te maken van deze workshop! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar men leert ook onze organisatie en mensen kennen.

Verder lezen
14 april 2017

EBEX verzekert reuzenpanda’s

Het kan u haast niet ontgaan zijn. De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya zijn onlangs in Nederland aangekomen. Binnenkort zitten ze op hun vaste werkplek, Oudehands Dierenpark in Rhenen. Rhenen en omgeving stond vorige week dan ook op z’n kop. Het grote (financiële) belang van de gezondheid van deze dieren raakt ook het in Rhenen gevestigde Alfisure.
Verder lezen
05 april 2017

De nieuwe Arbowet

Per 1-7-2017 zal de nieuwe Arbowet ingaan. Vanaf 1-7 hebben organisaties een jaar de tijd aan de nieuwe wet te voldoen. Voor werkgevers betekent dit een extra verantwoordelijkheid, waar EBEX hen bij faciliteert waar nodig.

EBEX heeft deze wet bestudeerd en in kaart gebracht;

Verder lezen
05 april 2017

Adviseurs en privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels ook de doelgroep van de adviseurs Inkomensverzekeringen ontdekt. Zoals jullie weten gaat er veel privacy-gevoelige informatie rond in ons vakgebied. En niet alles gaat daarbij even goed.

Verder lezen
05 april 2017

RI&E voor uw klanten!

In de nieuwe Arbowet wordt veel aandacht besteed aan preventie. Ook een actuele RI&E hoort bij dit beleid. EBEX is een samenwerking aangegaan met VBA Adviseurs

Verder lezen
22 maart 2017

Internetconsultatie

Deze maand is een internetconsultatie voorgelegd over een opmerkelijk voorstel van demissionair minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Asscher.

Verder lezen
22 maart 2017

Workshop EBEX-klanten 18 april

Op dinsdag 18 april organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom.

Verder lezen
09 maart 2017

Naverrekening over 2016

In de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco de naverrekening nog voor haar rekening neemt.

Rond deze tijd gaat Nedasco hiermee beginnen. Niet de tussenpersoon, maar de werkgever zal een uitvraag krijgen vanuit het Nedasco systeem. Om verwarring te voorkomen willen we u alvast mededelen dat 

Verder lezen
09 maart 2017

Overvoer van Nedasco naar Aevitae

Aevitae is momenteel druk bezig om de EBEX polissen op te maken.

Alle basisgegevens heeft Aevitae reeds in het systeem staan (werkgeverinfo, dekkingsgegevens etc.). Zodra er een

Verder lezen
16 januari 2017

Opleidingsmiddag dinsdag 10 januari

Afgelopen maand vond er weer een opleidingsmiddag plaats voor alle EBEX-adviseurs. Het was een interessante middag waarin veel nieuwe inzichten en uitdagingen werden uitgelicht en er vragen werden beantwoord over de nieuwe samenwerking met Aevitae. De inhoud van deze vragen en antwoorden heeft Frans vorige week al naar alle adviseurs op de mail gezet.

Verder lezen
15 januari 2017

EBEX groeit naar 31 kantoren

Serviceprovider Ebex werkt een jaar na de start samen met 31 kantoren. Ebex is gespecialiseerd in inkomensverzekeringen; binnenkort wordt een eerste mantelovereenkomst gesloten voor een specifieke doelgroep.

Verder lezen
243