Contact

Als kennisleverancier houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de, soms complexe, wereld van ziekteverzuim en inkomensverzekeringen. Lees hier het laatste nieuws binnen dit vakgebied!

13 december 2018

Offertes aanvragen

U kunt nog steeds uw offertes en aanvragen indienen. Gelieve hiervoor deze link te gebruiken.

Zou u bij het insturen van de aanvraag van een polis zo vriendelijk willen zijn EBEX in CC mee te nemen, als u de aanvraag direct naar Aevitae stuurt? Op deze wijze kunnen wij de nieuwe relatie meteen in onze systemen invoeren.

Verder lezen
13 december 2018

Extra maand opzegtermijn

Eind november heeft u een overzicht ontvangen over de prolongatie/verlenging van de relaties die u bij EBEX en Aevitae heeft ondergebracht. De voorstellen zijn inmiddels ook naar u en/of de klant verstuurd.

Voor polissen met een opzegtermijn per 1-1-2019 heeft u tot 1-2-2019 om uw relatie te adviseren. Een eventuele opzegging wordt met terugwerkende kracht naar 1-1-2019 doorgevoerd. Hopelijk komen wij u hiermee tegemoet in deze drukke tijden.

Verder lezen
12 december 2018

Geplande bijeenkomsten

EBEX heeft kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Om deze reden organiseren wij regelmatig (kennis)bijeenkomsten, zowel voor adviseurs als voor werkgevers. Op 15 januari vindt weer een bijeenkomst plaats voor adviseurs. Er zijn nog enkele plekken. We starten om 13:00 uur en eindigen rond 16:00 uur.

Verder lezen
29 november 2018

Workshops voor werkgevers

Zoals u wellicht weet biedt EBEX elke relatie een kosteloze workshop verzuim aan ter waarde van € 325,-. De eerste workshop voor 2019 zal in de middag op 22 januari plaatsvinden van 13.30 tot circa 16.00 uur. Gelieve deelname op te geven bij Stefanie. Uiteraard kunt u met uw gewaardeerde klant meekomen. Een prima mogelijkheid om de band met uw huidige of nieuwe relatie te verstevigen!

Verder lezen
29 november 2018

Wij verwelkomen Robert van Eendenburg  

De komende periode zal Robert van Eendenburg het EBEX team komen versterken als (parttime) marketeer. Robert heeft veel ervaring op het gebied van ziekteverzuim, ZW en WIA vanuit zijn rol als HR- en plaatsvervangend casemanager en zal met name gaan werken aan het upgraden van het EBEX netwerk.

Verder lezen
28 november 2018

ZZP

Rond de ZZP'er heeft minister Koolmees ook plannen. Deze zijn in een vergevorderd stadium, met een driedeling in de doelgroep. Deze plannen botsen echter met ‘Europa’.  Daarom is op 26-11 bekend gemaakt dat er enige uitstel zal zijn tot 2022 alvorens er concrete aanpassing kan zijn.

Verder lezen
28 november 2018

Uitstel plannen Loon bij ziekte en WIA

Minister Koolmees had beloofd om voor de bespreking van de begroting van het ministerie van SZW op 29 november te komen met zijn plannen rond loondoorbetaling bij ziekte en de WIA. Echter, in een brief geeft hij aan dat dit niet gaat lukken; het pensioenakkoord heeft teveel tijd opgeslokt. Wel belooft hij dat de plannen voor de jaarwisseling gepresenteerd zullen worden.

De inhoud van deze plannen:

Verder lezen
28 november 2018

Wist u dat.....

  • U en uw klanten ook los casemanagement kunnen afnemen (los van een polis) voor € 145, per medewerker per jaar? En dat u over het eerste jaar 5% provisie ontvangt over de contractwaarde?
  • EBEX voor u een aantrekkelijk aanbod kan doen om RI&E’s te laten toetsen/uitvoeren. Hiervoor ontvangt u 10% aanbrengfee.
  • Als uw relatie een contract opzegt bij EBEX, wij de regie op dossier kosteloos kunnen blijven voeren (uitloopdekking op de werkzaamheden van de casemanager)
Verder lezen
27 november 2018

Overname Engage Werkgeversadvies door Van Lanschot Chabot & Partners

Het is jullie vast niet ontgaan dat één van de BV’s van Janthony is verkocht. Het gaat om ENgage Werkgeversadvies B.V., dat per 1-1-2019 zal worden overgenomen door het intermediair Van Lanschot Chabot Mandema & Partners. Deze overname heeft geen gevolg voor EBEX. EBEX staat juridisch los van Engage en werkt met eigen personeel aan de uitvoering van het EBEX product voor het MKB.

Verder lezen
14 november 2018

Unieke samenwerking met Maarten Tjallingii

EBEX heeft door de samenwerking met ex-profwielrenner Maarten Tjallingii de beschikking over een uniek product. Dit product past in de vitaliteitsgedachte die bij veel werkgevers hoog op de agenda staat. Succesvol zijn in je werk is topsport. Een gezonde geest zit in een vitaal lichaam.

Verder lezen
14 november 2018

Weet u dat.....

Regelmatig zullen wij u middels deze weg informeren over zaken rondom EBEX. In de praktijk merken wij dat het niet altijd duidelijk is wat de voordelen van het EBEX pakket zijn ten opzichte van andere aanbieders. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • De kosten van de arbeidsdeskundige inzet ook worden vergoed vanuit het EBEX tarief in de eerste 2 jaar (WvP)?
  • Iedere klant kosteloos gebruik kan maken van een workshop Verzuim. Deze workshop wordt gegeven i.s.m. Enkwest en representeert een waarde van € 325,-.
  • De begeleiding en uitvoering van de Ziektewet (voor eigenrisicodragers) ook inbegrepen zijn in het pakket?
Verder lezen
01 november 2018

Herpositionering Bovemij

U bent reeds door Aevitae en EBEX op de hoogte gebracht over de herpositionering van Bovemij. Hieronder wordt de stand van zaken weergegeven.

Verder lezen
01 november 2018

Implementatie Arbowet: onderzoek

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel om inzicht te krijgen in de kennis, houding en het gedrag ten opzichte van de gewijzigde Arbowet onder Arbo beïnvloeders bij bedrijven. Onder Arbo beïnvloeders wordt verstaan degene die invloed heeft op het arbobeleid binnen de organisatie, zoals eigenaren, bedrijfsleiders en medewerkers HR of P&O.

Verder lezen
01 november 2018

Begroting 2019

In september heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de begroting voor 2019 gepresenteerd. Wat hierin opvalt is dat de plannen rond de wijziging van loondoorbetaling voor MKB-werkgevers zijn vooruitgeschoven, evenals de plannen voor de verkorting van de WGA-eigenrisicoperiode.

Verder lezen
01 november 2018

Uitspraak transitievergoeding en verzuimbegeleiding van oudere werknemers

Sinds 2015 hebben werknemers recht op de transitievergoeding indien zij na een dienstverband van ten minste twee jaar worden ontslagen. Met deze vergoeding kunnen werknemers zich laten omscholen naar een andere baan. Ook werknemers bij wie na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden hebben recht op een transitievergoeding.

Verder lezen
03 oktober 2018

Uitbreiding van EBEX pakket

We hebben mooi nieuws: we gaan onze dienstverlening vanaf komend jaar uitbreiden, dankzij onze samenwerking met Enkwest!

In het ondersteuningspakket dat u heeft bij EBEX, zit onder andere het betaalde Enkwest abonnement. Dit abonnement wordt uitgebreid met korting op Enkwest opleidingen en het gratis bijwonen van een jaarlijks congres.

Verder lezen
03 oktober 2018

Stefanie komt EBEX versterken!

Door de aanhoudende groei, vragen vanuit adviseurs en klanten heeft EBEX besloten versterking te zoeken. Verheugd kunnen wij melden dat EBEX dit heeft gevonden in de persoon van Stefanie Uenk.

Verder lezen
06 september 2018

WHK premies 2019: weinig nieuws… vooralsnog

Begin september worden de WHK premies bekend gemaakt. Dit jaar is er bijzonder weinig nieuws te melden. Sterker nog: de parameters zijn gelijk gebleven. Enkele wijzigingen in de sectorpremies zijn er wel. Hier kunt u de parameters en premies bekijken. Tijdens de bijeenkomsten op 12 en 26 september zal verder worden ingegaan op de parameters. Wij verwachten komend jaar wel veel veranderingen te melden op dit gebied!

Verder lezen
06 september 2018

Extra opleidingsbijeenkomst

Wegens grote belangstelling voor de bijeenkomst op 12 september is op 26 september van 9:30u tot 12:00u een extra bijeenkomst gepland op het kantoor in Apeldoorn. Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u wel komen, meldt u dan nu aan voor de 26e bij Frans of Stefanie.

Verder lezen
28 juni 2018

Vrijwillige verzekering en DGA's

Uit bijgaande kamerbrief blijkt de noodzaak goed op te letten wanneer een ondernemer de (relatief dure) vrijwillige verzekeringen bij UWV voortzet. De brief beschrijft een casus waarbij een ondernemer zijn bedrijf omzet van eenmanszaak naar een BV, maar de vrijwillige verzekeringen laat doorlopen. Op een gegeven moment wordt de betrokkene ziek en kan geen aanspraak maken op een ZW uitkering, terwijl er wel premie is betaald.

Verder lezen
28 juni 2018

Janthony en Frans fietsen voor het goede doel: helpt u mee?

Vitaliteitsmanagement, inzetbaarheid, preventief verzuimbeleid, sporten; allemaal termen die binnen verzuimland regelmatig de revue passeren. Zo blijven werknemers vitaal, gezond en langer inzetbaar.

Janthony en Frans hebben zich allebei het doel gesteld om medio september een uitdaging op de fiets aan te gaan voor een goed doel.

Verder lezen
28 juni 2018

Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vanaf 2019 krijgen partners onder andere een hele week geboorteverlof doorbetaald.

Verder lezen
13 juni 2018

Toevoeging aan dienstverlening/kennispakket

Zoals u weet kunt u onder andere voor onderstaande inhoudelijke ondersteuning bij ons terecht. Sinds kort worden er met enige regelmaat Whitepapers over specifieke onderdelen geschreven (door Enkwest). Wij hebben besloten dit toe te voegen aan het pakket. Er zullen geen meerkosten aan verbonden zijn. Goed nieuws dus!

Verder lezen
31 mei 2018

ESF subsidieregeling

Het Europees Sociaal Fonds stelt subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid van personeel bij het MKB. Er zijn veel denkbare oplossingen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Verder lezen
13 juni 2018

Inlog Verzuimsignaal

Uit een analyse is gebleken dat veel adviseurs geen of weinig gebruik maken van de inlog in Verzuimsignaal. U kunt per relatie belangrijke verzuiminformatie uit dit systeem halen. Deze informatie kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een klantgesprek.

Verder lezen
30 mei 2018

Ebex verwerkingsverantwoordelijke

U en uw relaties zijn ongetwijfeld de afgelopen tijd meerdere keren met de (aangescherpte) verantwoordingsplicht vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) geconfronteerd. EBEX hecht uiteraard waarde aan de beveiliging van privacy gevoelige informatie van u en uw relaties.

Verder lezen
18 mei 2018

Nieuw kennisdocument Participatiewet

In 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heen een nieuw kennisdocument gepubliceerd. Bent u geinteresseerd? Ik kunt het document opvragen bij Frans van Dillen via frans@ebex.nl

Verder lezen
18 mei 2018

Kent u PAWW al?

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Deze wettelijke uitkering is onlangs versoberd (van maximaal 38 maanden naar 24 maanden), maar het is dus mogelijk om deze versobering ‘bij te verzekeren’. Hiervoor is een Stichting in het leven geroepen die deze private aanvulling regelt.  De duur van deze aanvulling is maximaal 14 maanden. De uitkering is, uiteraard, aan voorwaarden verbonden.

Verder lezen
18 mei 2018

Wijziging van de WGA-financiering

Het kabinet vindt het opnieuw tijd voor wijzigingen in de WGA-financiering. De meest in het oog springende ingreep is dat de risicoperiode van de WGA wordt verkort van tien naar vijf jaar. Het gevolg is dat het financiële risico dat werkgevers lopen en de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben als hun (ex-)werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden of zijn, wordt beperkt.

Verder lezen
01 mei 2018

Privacy aanpassingen Verzuimsignaal

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevens bescherming) van toepassing. EBEX is door Unit4, de maker van het programma Verzuimsignaal, op de hoogte gebracht dat dit voor nu twee gevolgen heeft.

Verder lezen
18 april 2018

Standpunt Verbond en Adfiz over AVG

In een circulaire onder verzekeraars is een standpunt ingenomen door het Verbond van Verzekeraars en Adfiz over de AVG. Hierin wordt geconcludeerd dat zowel de verzekeraar als de adviseur als "verwerkingsverantwoordelijke" moeten worden gezien bij het uitwisselen van persoonsgegevens. Conreet houdt dit, onder andere, in dat er geen verwerkersovereenkomst gesloten hoeft te worden tussen de genoemde partijen. Bijgaand de circulaire van het Verbond.

Standpunt Verbond en Adfiz over AVG

Verder lezen
18 april 2018

UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking gegaan. Men spreekt ook wel over de Modernisering van de ZW. De wet Bezava heeft als doel het beroep op de ZW en WIA instroom te beperken. UWV heeft een monitor ontwikkeld over de werking van de wet. Via bijgaande link kunt u het document lezen.

 

UWV Monitor Ziektewet

Bron: UWV

Verder lezen
18 april 2018

80 Procent leidinggevenden herkent dreigend langdurig verzuim te laat

Een onderzoek onder HR-professionals naar de wijze waarop werkgevers langdurig verzuim tegengaan levert opmerkelijke uitkomsten. Minder dan een derde van de organisaties voert proactief beleid om te hoge werkdruk te voorkomen. En slechts één op de vijf leidinggevenden is in staat om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen.

Verder lezen
05 april 2018

Zelfstandige of loondienstverband?

Volgens het CBS zijn er inmiddels in Nederland ruim 1 miljoen ZZP-ers: zelfstandigen zonder personeel. Mensen die “voor zichzelf” werken en werk doen in opdracht van hun opdrachtgever(s).

We hebben dus veel te maken met zzp’ers, maar  vaak bestaat er misverstand over de vraag of er nu echt sprake is van zelfstandigheid, of dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Verder lezen
21 maart 2018

27 maart beperkt bereikbaar

Aangezien er groot onderhoud aan ons netwerk (internet en telefoon) zal worden gepleegd, zijn wij dinsdag de 27e maart beperkt bereikbaar. Wij hopen op uw begrip. 

Verder lezen
21 maart 2018

Steeds grotere druk op Koolmees om plannen loondoorbetaling te herzien

Het kabinetsplan voor een kortere loonbetaling bij ziekte moet flink op de schop, zo luidt zo langzamerhand de consensus onder experts en polderpartijen. Het was bedoeld om kleine werkgevers vanaf 2020 te ontzien in hun verstikkende zorgplicht jegens zieke werknemers, maar dreigt diezelfde ondernemers alleen maar op meer kosten te jagen, waarschuwen experts al enige tijd. Zaterdag zei ook de laatste grote voorvechter van het plan, werkgeversorganisatie MKB-Nederland, dat het onuitvoerbaar is.

Bron: FD

Verder lezen
07 maart 2018

Linkedin artikelen Janthony

Wist u dat Janthony met enige regelmaat interessante artikelen op Linkedin plaatst? Bijgaand de link naar zijn meest recente artikel over de AFM en AOV's.

 

https://www.linkedin.com/pulse/afm-en-aov-geen-toezicht-meer-nodig-janthony-wielink/ 

Verder lezen
07 maart 2018

AVG

Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen bij het verwerken van persoonsgegevens. EBEX is druk doende te voldoen aan deze wetgeving. Het is van belang om onderscheid te maken tussen een gegevensverwerker en een verantwoordelijke opdrachtgever.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 3: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in drie nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrieven las u over de wijzigingen van de WIA voor werkgevers. In dit deel gaan we dieper in op de plannen voor aanpassingen in de WIA die vooral arbeidsongeschikte werknemers zullen raken.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 1: Loondoorbetaling bij ziekte

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In het eerste deel buigen we ons over de wijziging van de loondoorbetaling bij ziekte.

Verder lezen
13 december 2017

Premiebrieven WHK

De brieven WHK (Werkhervattingskas) zijn weer binnen waar de ZW en WGA premies van uw klanten in staan voor 2018. Vraag deze op bij uw klant en controleer of de uitgangspunten juist zijn.

Verder lezen
07 maart 2018

Even voorstellen: Monique Schutte

Verheugd kunnen wij u mededelen dat Monique Schutte op 1 maart als casemanager bij EBEX is begonnen. Hierbij een korte introductie. 

Graag stel ik mezelf kort aan u voor. Mijn naam is Monique Schutte-Navis en sinds 1 maart jl. ben ik de nieuwe casemanager voor EBEX. 

Met veel plezier ga ik deze nieuwe uitdaging aan. Ik heb hiervoor 17 jaar gewerkt bij een landelijke arbodienst in verschillende functies,

Verder lezen
01 november 2017

Veel werkgevers niet bekend met subsidieregelingen

Ongeveer een kwart van de organisaties (28%) maakt in 2016 gebruik van 1 of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken (figuur 3). Loonkostensubsidie of loondispensatie (11%) en korting of vrijstelling van premies voor sociale verzekeringen (11%) komen het vaakst voor.

Verder lezen
13 december 2017

Trage uitvoering regeerakkoord

Minister Koolmees geeft als reactie op één van de plannen uit het regeerakkoord aan dat dat onderdeel is van een samenhangend pakket van maatregelen met ingangsdatum 1-1-2020.

Verder lezen
22 februari 2018

Transitievergoeding ontslag zieke werknemer per 2020

Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in antwoord op Kamervragen. Na het aantreden van het kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer gestart. Inmiddels is ook, in samenspraak met het UWV, de ministeriële regeling verder uitgewerkt. Recent heeft de minister aan UWV gevraagd om een uitvoeringstoets uit te brengen op de lagere regelgeving. Medio maart verwacht Koolmees een reactie. 

Verder lezen
22 februari 2018

Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld

Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp'ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekendgemaakt.

Verder lezen
29 november 2017

Nieuwe EBEX adviseurs

Naar aanleiding van onze kennismakingsessies en recente bezoeken heeft EBEX vijf nieuwe adviseurs aan zich kunnen binden in de afgelopen tijd. Benieuwd wie en welke bedrijven het zijn?

Verder lezen
22 februari 2018

Arbeidsongeschiktheidscriterium WIA

Naar aanleiding van een artikel in Trouw heeft de heer Van Dijk (SP) een brief gevraagd over het voorstel in het Regeerakkoord dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WIA wordt aanpast. Door nieuwe plannen gaat 9% van WGA 80-100 naar < 35 (aldus de steekproef).

Verder lezen
19 oktober 2017

Geen verplichte AOV

Velen hadden verwacht dat er een regeling zou komen voor ZZP-ers zodat zij verplicht verzekerd zouden worden tegen arbeidsongeschiktheid. Echter, ...

Verder lezen
07 februari 2018

LKV en LIV: nog een lange weg te gaan?

De Wet tegemoetkoming loondomein is met de komst van de Loonkostenvoordelen en het Jeugd lage-inkomensvoordeel per 2018 compleet in werking getreden. De wet moet de vormgeving van premiekortingen vereenvoudigen, maar zorgt daarbij weer voor nieuwe ingewikkeldheden. In deze nieuwsbrief staan we stil bij de knelpunten van de nieuwe subsidieregelingen.

Verder lezen
19 oktober 2017

Positieve punten regeerakkoord

Naast de kritische noten op het regeeerakkoord zijn er zeker ook positieve zaken te noemen voor de MKB-er op inkomensvlak. Met name vanuit de werkgever gezien:

Verder lezen
29 november 2017

Stilte na regeerakkoord

In één van de andere items kunt u een uitwerking lezen over het Regeerakkoord. De voorstellen moeten nog worden uitgewerkt en wet- en regelgeving moet worden gemaakt en goedgekeurd.

Verder lezen
07 februari 2018

Jaarplanning SZW

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzocht een jaarplanning op te stellen voor 2018.

In de concept jaarplanning treft u brieven, wetsvoorstellen en andere stukken aan die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht om in 2018 naar de Tweede Kamer te verzenden. Het gaat hier om een eerste inschatting: zaken kunnen door ontwikkelingen nog wijzigen. Het kan zijn dat de daadwerkelijke verzending van de stukken op een ander moment geschiedt. In de jaarplanning staat het onderwerp "Loondoorbetaling bij ziekte" en "WIA maatregelen" gepland in Q3 van dit jaar.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 2: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door, bekijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met eerdere beleidsopties uit regeringsonderzoek en tenslotte wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrief las u over de wijziging van de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. In het tweede deel buigen we ons over de belangrijkste wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voor werkgevers.

Verder lezen
07 februari 2018

Werkgevers willen uitstel privacywet AVG

Als het aan de werkgeverspartijen MKB-Nederland en VNO-NCW ligt, wordt de nieuwe privacywet AVG niet direct gehandhaafd na invoering per 25 mei. In plaats daarvan moet er meer worden ingezet op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder lezen
04 oktober 2017

Uitnodiging

Op 11 oktober en 1 november hebben wij netwerk/kennissessies georganiseerd voor geïnteresseerde nieuwe EBEX adviseurs. U kunt zich nog aanmelden, want er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

Verder lezen
24 januari 2018

Nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvragen: geef ze svp ook aan EBEX door. 

In de afgelopen weken zijn wij een paar keer positief verrast door Aevitae dat wij een nieuwe klant hadden, zonder dat we het wisten. De aanvraag was direct ingestuurd bij Aevitae. Op zich een welkom bericht natuurlijk. Echter, is het aan te raden EBEX in CC mee te nemen bij de aanvraag. Zodra wij een aanvraag hebben, kunnen we namelijk de klant ook in onze systemen inrichten (o.a. Verzuimsignaal) en de klant van een inlog voorzien. Zo kan de klant ziek- en hersteldmeldingen doorgeven. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Verder lezen
04 oktober 2017

Korting op WHK tool van Enkwest voor EBEX adviseurs

Het is 1 oktober geweest en dat betekent dat werkgevers hun keuze hebben gemaakt voor Ziektewet- en WGA-eigenrisicodragerschap. Er komt nu een nieuw keuzemoment voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn. Werkgevers ontvangen verlengingsvoorstellen voor hun ERD-verzekeringen. Bij de beoordeling hiervan kan de WHK2018 tool van Enkwest u ondersteunen.

Verder lezen
15 november 2017

Opvragen offertes

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag via welke weg EBEX offertes opgevraagd kunnen worden. Door het invullen van bijgaande link, ontvangt u binnen enkele dagen offertes van de verschillende risicodragers.

Verder lezen
24 januari 2018

Alleen Casemanagement? Geef de ziekmelding ook bij de verzekeraar door!

EBEX krijgt steeds vaker de vraag: kunnen wij ook het casemanagement pakket los afnemen, zonder polis. Dit is mogelijk! Vaak wordt dan elders een verzuim en/of WIA verzekering gesloten. Als er een werknemer ziek is, is het van groot belang dat de melding ook bij de verzekeraar wordt gedaan! Vaak hanteren verzekeraars een termijn van 2 dagen om de melding te doen. EBEX rapporteert de meldingen wel, alleen maandelijks achteraf. Verzekeraars accepteren dan soms de melding niet meer. Het is dus praktisch om ook de polis via ons bij Aevitae onder te brengen. Bovendien scheelt het in het tarief: De kosten van los casemanagement zijn namelijk € 145,- per medewerker per jaar en met polis betaalt u slechts € 110,- per medewerker per jaar.

Verder lezen
15 november 2017

Herinnering naverrekening

Wij willen u nog een keer herinneren aan het aanleveren van de naverrekening bij Nedasco over 2016. Volgende week maakt Nedasco de balans op. Werkgevers hebben nog tot woensdag a.s. (22 november) de gegevens aan te leveren. Als de gegevens dan niet zijn aangeleverd, gaan we naverrekenen op basis van de bij ons bekende gegevens (stand 1 januari 2017) en zullen wij de instructies van de risicodragers op moeten volgen.

Verder lezen
24 januari 2018

EBEX bijeenkomsten

Op 13 en 14 februari vinden er weer EBEX bijeenkomsten plaats. Op 13 februari zal er een workshop voor nieuwe klanten worden gehouden. Op 14 februari organiseren wij inhoudelijke sessies over de Wft Inkomen Permanente Educatie. Heeft u, of uw klant, zich nog niet opgegeven? Doe dit door een mail te sturen naar frans@ebex.nl.  

Verder lezen
04 oktober 2017

Aandacht voor naverrekening 2016!

Bij de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco als laatste actie de naverrekening op zich neemt over 2016. Nedasco heeft van een groot deel nog geen reactie ontvangen op het verzoek gegevens aan te leveren. Wij vragen u uw relaties hier actief op te wijzen.

Verder lezen
15 november 2017

Het Regeerakkoord deel 4: De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op dinsdagmiddag 10 oktober presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ook over een aantal wijzigingen in de regelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU tot een akkoord gekomen. Al deze wijzigingen vinden in enige mate hun oorsprong in voorstellen vanuit onderzoek dat door het vorige kabinet is uitgevoerd. We lopen in een aantal nieuwsbrieven de kabinetsplannen met u door en bekijken wat de impact is op inkomensverzekeringen. In de vorige nieuwsbrieven las u over de wijzigingen van de loondoorbetaling en de WIA. In dit deel gaan we dieper in op een aantal plannen voor aanpassingen in het ontslag- en arbeidsrecht.

Verder lezen
20 september 2017

Naverrekening

Hierbij doen wij een verzoek om uw relaties te wijzen op het aanleveren van de gevraagde gegevens voor de naverrekening. 

Verder lezen
11 januari 2018

Opvragen werknemersinformatie

Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen, zijn we druk bezig de nieuwe klanten te voorzien van bevestigingsbrieven, inlogcodes voor Verzuimsignaal etc. In sommige gevallen hebben wij nog niet alle gegevens en deze zullen we, als dat nodig is, bij u opvragen. Het betreft dan meestal het importbestand van Verzuimsignaal. Wij zullen de informatie al zoveel als mogelijk in het bestand invullen, zodat er alleen ontbrekende gegevens hoeven te worden aangevuld. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verder lezen
10 januari 2018

Privacy

Op 10 januari is vanuit Unit4 (leverancier van Verzuimsignaal) een webinar over privacy gegeven. Ook de gevolgen die dit heeft voor het gebruik van het systeem Verzuimsignaal kwam aan de orde. De belangrijkste zaken willen wij graag met jullie delen.

 

Onze conclusie is dat wij (en Unit4) momenteel qua inrichting aan de wetgeving voldoen. Echter, bestaat de mogelijkheid dat voor 25 mei een aantal praktische zaken gaan wijzigen door veranderende wetgeving rond AVG.

 

Hierbij kunt u denken aan:

Verder lezen
06 september 2017

Kennis/netwerk bijenkomst 13 september

Aangezien voor de bijeenkomst van 13 september in de middag veel animo is, hebben wij tevens een ochtendsessie van 9.30 tot circa 12.30 gepland. Uiteraard ligt de nadruk op de nieuwe ontwikkelingen in de markt, o.a. de nieuwe parameters.

Verder lezen
06 september 2017

Reparatieregeling ex- WGA – eigenrisicodragers

Minister Asscher gaat het voor een aantal werkgevers eenmalig mogelijk maken om de anti-duiventil regeling uit de WIA-wetgeving te omzeilen. Werkgevers waarvan begin dit jaar tegen hun wil het eigenrisicodragerschap is beëindigd, hoeven daardoor niet eerst drie jaar publiek verzekerd te zijn voordat zij weer eigenrisicodrager mogen worden.

Per 2017 is in de WGA-financiering het WGA-flex-risico samengevoegd met het WGA-vast-risico. Vanaf dat moment zijn werkgevers publiek verzekerd of eigenrisicodrager voor hun volledige WGA-risico.

Verder lezen
06 september 2017

Loondoorbetalingsverplichting en cao

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de het Burgerlijk wetboek is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen.

Verder lezen
23 augustus 2017

Janthony schrijft op LinkedIn

Uiteraard vindt u Janthony op Linkedin. Maar wat u wellicht nog niet weet: hij schrijft ook regelmatig inhoudelijke artikelen met praktische tips over ons vak.

Verder lezen
23 augustus 2017

Inzetbaar: Verzuim en zorgverzekering in één

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een nieuw, innovatief product: Inzetbaar.

Inzetbaar is een verzuimverzekering, inclusief de dekking van aanvullende zorgelementen. Denk hierbij aan fysiotherapie, arbeidsgerelateerde psychologische hulp, regres bij aansprakelijkheid etc.

Verder lezen
12 juli 2017

Second opinion: dure verplichting?

In de nieuwe Arbowet is onder andere vastgelegd dat de werknemer recht heeft op een second opinion door een andere bedrijfsarts. De werkgever moet voor de kosten van de second opinion opdraaien. In de praktijk zal dit een tijdsintensieve actie worden in verband met...

Verder lezen
12 juli 2017

Privacy en vastleggen deelnemer gegevens

Zoals wellicht bekend is het onderwerp “privacy” binnen ons werkgebied een veelbesproken issue. Met name de vraag welke informatie wel of niet mag worden vastgelegd (en door wie) is een onderwerp waar veel partijen mee worstelen.

Verder lezen
28 juni 2017

Inzetbaar

Op 22 juni hebben EBEX en Aevitae een voor MKB-adviseurs unieke productcombinatie gepresenteerd: Inzetbaar. Een heldere en uit te leggen combinatie van de verzuimverzekering en de collectieve zorgverzekering. Met voordeel voor de werkgever en de werknemer.

Verder lezen
28 juni 2017

Checklist Arbowetgeving

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowetgeving. De wijzigingen moeten leiden tot betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van de werknemers, meer preventie op het werk, een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Verder lezen
15 juni 2017

Wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 zal de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) worden aangepast. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

Verder lezen
01 juni 2017

Werkwijzer Poortwachter

Aan het einde van het tweede jaar van loondoorbetaling bij ziekte mogen de werkgever en zijn zieke werknemer re-integratie-examen doen. De beoordelaar is UWV en het ingeleverde examen het re-integratieverslag. Bij een onvoldoende volgt er een loonsanctie. Aangezien deze maximaal een jaar kan duren is het van belang om

Verder lezen
16 mei 2017

Kortingscalculator

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft samen met de Belastingdienst een rekenhulp ontwikkeld. Met deze calculator kan een werkgever berekenen op hoeveel premiekorting er recht is bij het in dienst nemen of houden van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder lezen
04 mei 2017

Workshop werkgevers 17 mei

Op woensdag 17 mei organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom. Wij raden u aan uw relaties te adviseren gebruik te maken van deze workshop! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar men leert ook onze organisatie en mensen kennen.

Verder lezen
18 mei 2017

Checklist voor de Arbo-aanpassingen

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowetgeving. De wijzigingen moeten leiden tot betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van de werknemers, meer preventie op het werk, een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Verder lezen
04 mei 2017

Extra dienst: de RI&E

EBEX is een samenwerking aangegaan met VBA Adviseurs: specialisten in het vervaardigen van RI&E’s. Hierover hebben wij een kennissessie gehouden en een aantal adviseurs hebben gevraagd een aanbieding vanuit VBA te maken voor de EBEX klanten.

Verder lezen
03 mei 2017

CAO nieuws

Onlangs is er een nieuwe cao voor Wonen uitgebracht met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018. Hierin zijn diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van de cao die liep van 2008 tot 2011. Zo is de loondoorbetalingsplicht teruggebracht van

Verder lezen
20 april 2017

WGA: in rustig vaarwater of de boot gemist?

Begin deze maand liet het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid weten hoe de Ziektewet- en WGA-markt zich per 1 januari jl. hebben ontwikkeld. De afname van het aantal WGA-eigenrisicodragers is fors; van 13,7% van de werkgevers in 2016 naar 6,7% van de werkgevers begin 2017. Met andere woorden de private verzekeraars hebben hun klantenbestand op de WGA-portefeuille zien halveren.

Verder lezen
20 april 2017

Compensatie transitievergoeding later

De vaste commissie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wil dat het voorstel om de transitievergoeding bij ziekte te compenseren controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat in ieder geval tot nadat de kabinetsformatie succesvol is afgerond er geen behandeling van het voorstel plaatsvindt. Na het aantreden van een nieuw kabinet houdt de Kamer eerst een debat over de regeringsverklaring.

Verder lezen
19 april 2017

Nieuwe EBEX brochure en productkaart

Onlangs heeft EBEX een nieuwe brochure, productkaart en website geïntroduceerd. Op 17 januari heeft u uw inloggegevens ontvangen om bij het afgeschermde deel te komen van de site. U kunt vanaf heden ook de brochure en productkaart in PDF formaat downloaden, nadat u bent ingelogd. 

Verder lezen
19 april 2017

Workshop werkgevers 17 mei

Op woensdag 17 mei organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom. Wij raden u aan uw relaties te adviseren gebruik te maken van deze workshop! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar men leert ook onze organisatie en mensen kennen.

Verder lezen
14 april 2017

EBEX verzekert reuzenpanda’s

Het kan u haast niet ontgaan zijn. De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya zijn onlangs in Nederland aangekomen. Binnenkort zitten ze op hun vaste werkplek, Oudehands Dierenpark in Rhenen. Rhenen en omgeving stond vorige week dan ook op z’n kop. Het grote (financiële) belang van de gezondheid van deze dieren raakt ook het in Rhenen gevestigde Alfisure.
Verder lezen
05 april 2017

De nieuwe Arbowet

Per 1-7-2017 zal de nieuwe Arbowet ingaan. Vanaf 1-7 hebben organisaties een jaar de tijd aan de nieuwe wet te voldoen. Voor werkgevers betekent dit een extra verantwoordelijkheid, waar EBEX hen bij faciliteert waar nodig.

EBEX heeft deze wet bestudeerd en in kaart gebracht;

Verder lezen
05 april 2017

Adviseurs en privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels ook de doelgroep van de adviseurs Inkomensverzekeringen ontdekt. Zoals jullie weten gaat er veel privacy-gevoelige informatie rond in ons vakgebied. En niet alles gaat daarbij even goed.

Verder lezen
05 april 2017

RI&E voor uw klanten!

In de nieuwe Arbowet wordt veel aandacht besteed aan preventie. Ook een actuele RI&E hoort bij dit beleid. EBEX is een samenwerking aangegaan met VBA Adviseurs

Verder lezen
22 maart 2017

Internetconsultatie

Deze maand is een internetconsultatie voorgelegd over een opmerkelijk voorstel van demissionair minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Asscher.

Verder lezen
22 maart 2017

Workshop EBEX-klanten 18 april

Op dinsdag 18 april organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom.

Verder lezen
09 maart 2017

Naverrekening over 2016

In de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco de naverrekening nog voor haar rekening neemt.

Rond deze tijd gaat Nedasco hiermee beginnen. Niet de tussenpersoon, maar de werkgever zal een uitvraag krijgen vanuit het Nedasco systeem. Om verwarring te voorkomen willen we u alvast mededelen dat 

Verder lezen
09 maart 2017

Overvoer van Nedasco naar Aevitae

Aevitae is momenteel druk bezig om de EBEX polissen op te maken.

Alle basisgegevens heeft Aevitae reeds in het systeem staan (werkgeverinfo, dekkingsgegevens etc.). Zodra er een

Verder lezen
16 januari 2017

Opleidingsmiddag dinsdag 10 januari

Afgelopen maand vond er weer een opleidingsmiddag plaats voor alle EBEX-adviseurs. Het was een interessante middag waarin veel nieuwe inzichten en uitdagingen werden uitgelicht en er vragen werden beantwoord over de nieuwe samenwerking met Aevitae. De inhoud van deze vragen en antwoorden heeft Frans vorige week al naar alle adviseurs op de mail gezet.

Verder lezen
15 januari 2017

EBEX groeit naar 31 kantoren

Serviceprovider Ebex werkt een jaar na de start samen met 31 kantoren. Ebex is gespecialiseerd in inkomensverzekeringen; binnenkort wordt een eerste mantelovereenkomst gesloten voor een specifieke doelgroep.

Verder lezen
243